SBS sa Wikang Filipino

Mga balita ngayong ika-9 ng Mayo

SBS sa Wikang Filipino

Australia Federal Election

Source: AAP/ALEX ELLINGHAUSEN/AAPIMAGE


Published 9 May 2022 at 12:12pm
By SBS News
Presented by Annalyn Violata
Source: SBS

Alamin ang pinaka-mainit na balita ngayong Lunes ng umaga sa SBS Filipino.


Published 9 May 2022 at 12:12pm
By SBS News
Presented by Annalyn Violata
Source: SBS


Makinig sa SBS Filipino 10 -11 ng umaga araw-araw.

I-Like at Follow sa Facebook


Share