SBS Filipino

Mga balita ngayong ika-2 ng Hulyo

SBS Filipino

 Drivers endure heavy rain and strong winds on Queensland's Sunshine Coast,

Drivers endure heavy rain and strong winds


Published 2 July 2022 at 12:18pm
Presented by Edinel Magtibay
Source: SBS

Alamin ang mga pinakamainit na balita ngayong Sabado sa SBS Filipino


Published 2 July 2022 at 12:18pm
Presented by Edinel Magtibay
Source: SBSShare