SBS sa Wikang Filipino

Mga balita ngayong ika-7 ng Mayo

SBS sa Wikang Filipino

philippine election, supporters

On May 9, Filipinos will decide who will be the Philippines' next leader Source: Getty Images/Rawf8


Published 7 May 2022 at 11:52am
By Claudette Centeno-Calixto
Source: SBS

Alamin ang pinakamainit na balita ngayong Sabado ng umaga sa SBS Filipino.


Published 7 May 2022 at 11:52am
By Claudette Centeno-Calixto
Source: SBS


Makinig sa SBS Filipino 10am-11am

Sundan Facebook


Share