SBS sa Wikang Filipino

Mga balita ngayong ika-12 ng Hunyo

SBS sa Wikang Filipino

Philippine Independence Day 2022

Filipino leaders in Canberra watch on President Rodrigo Duterte as he delivers his message for his last Philippine Independence Day message as the president. Source: SBS Filipino/Daniel Delena


Published 12 June 2022 at 11:59am
By SBS News
Presented by Annalyn Violata
Source: SBS


Published 12 June 2022 at 11:59am
By SBS News
Presented by Annalyn Violata
Source: SBS


Makinig sa SBS Filipino 10 -11 ng umaga araw-araw.

I-Like at Follow sa Facebook


Share