SBS sa Wikang Filipino

Mga balita ngayong ika-5 ng Hunyo

SBS sa Wikang Filipino

Filipino Boxer Aston Palicte

Filipino Boxer Aston Palicte (right), with World Champion George Kambosos Jr, two days before the much-awaited undercard Bathamweight bout against Jason Moloney Source: Aston Palicte (Facebook)


Published 5 June 2022 at 12:26pm
By SBS News
Presented by Annalyn Violata
Source: SBS

Alamin ang pinaka-mainit na balita ngayong Linggo ng umaga sa SBS Filipino.


Published 5 June 2022 at 12:26pm
By SBS News
Presented by Annalyn Violata
Source: SBS


Makinig sa SBS Filipino 10 -11 ng umaga araw-araw.

I-Like at Follow sa Facebook


Share