SBS sa Wikang Filipino

Mga balita ngayong ika-2 ng Hunyo

SBS sa Wikang Filipino

最新消費物價指數,今年首季度通脹率為2.1%,全年通脹5.1%。

最新消費物價指數,今年首季度通脹率為2.1%,全年通脹5.1%。 Source: Tumiso /Pixabay


Published 2 June 2022 at 11:14am
By Maridel Martinez
Source: SBS

Alamin ang pinakamainit na balita ngayong Huwebes ng umaga sa SBS Filipino.


Published 2 June 2022 at 11:14am
By Maridel Martinez
Source: SBS


Makinig sa  10am-11am 

Sundan   


Share