SBS sa Wikang Filipino

Mga balita ngayong ika 9 ng Hunyo

SBS sa Wikang Filipino

Labor's Chris Bowen, energy crisis, renewables, Filipino News

The Labor government has ruled out imposing windfall taxes on gas companies, Chris Bowen says have a "social license" to do the right thing by consumers. Source: AAP


Published 9 June 2022 at 11:35am
By Maridel Martinez
Source: SBS

Alamin ang pinakamainit na balita ngayong Huwebes ng umaga sa SBS Filipino.


Published 9 June 2022 at 11:35am
By Maridel Martinez
Source: SBS


Makinig sa  10am-11am 

Sundan   

 


Share