SBS Filipino

Mga balita ngayong ika- 22 ng Hunyo

SBS Filipino

People are tested for COVID-19 at a drive through facility in Sydney, Monday, January 24, 2022.

People are tested for COVID-19 at a drive through facility in Sydney, Monday, January 24, 2022.


Published 22 June 2022 at 10:51am
By SBS News
Presented by TJ Corea
Source: SBS

Alamin ang pinaka-mainit na balita ngayong Miyerkules ng umaga sa SBS Filipino.


Published 22 June 2022 at 10:51am
By SBS News
Presented by TJ Corea
Source: SBS


Makinig sa SBS Filipino 10 -11 ng umaga araw-araw.

I-Like at Follow sa Facebook


Share