SBS Filipino

Kahalagan bigyang prioridad ng mga kababaihan ang kanilang kalusugan

SBS Filipino

women's reproductive helath, filipino doctors, Filipino GPs, culture specific eductaion

"There are so many barriers that need to be considered in accessing health care and we assist communities in addressing them" S Bratuskins, Water Well Project


Published 1 July 2022 at 1:54pm
By Maridel Martinez
Source: SBS

Ipinaliwanag kung bakit mahalagang gawin prioridad ng mga kababaihan ang kanilang kalusugan.


Published 1 July 2022 at 1:54pm
By Maridel Martinez
Source: SBS


Highlights
  • Ang session ay pangangasiwaan ng The Water Well Project na naghahatid ng health education sessions sa ibat-ibang komunidad migrante
  • Mahalaga para sa bawat indibidwal na makahanap ng serbiyso at mangagamot na kanilang mapagkakatiwalaan
  • Mayroong mga nagsasalita ng Filipino sa information session
Isang ang magbibigay impormasyon sa reproductive health

 

ALSO READ / LISTEN TO 

Advertisement
 


Makinig sa  10am-11am 

Sundan   

     


Share