SBS Filipino

Tindi ng lamig, patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente lalong nagpapabigat sa mga bayarin

SBS Filipino

Energy crisis

Snow covered hills behind Parliament House in Canberra.


Published 10 June 2022 at 11:56am
By Krishani Dhanji
Presented by Annalyn Violata
Source: SBS

Lubos na ramdam ng mga tao at mga negosyo ang pagtaas ng singil sa kuryente, pero kahit nakapag-usap na ang pederal at mga state energy ministers, wala pa ring agarang solusyon kung paano mapapababa ang mga bayarin.


Published 10 June 2022 at 11:56am
By Krishani Dhanji
Presented by Annalyn Violata
Source: SBS


Highlights
  • Dahil sa pagtaas ng mga bayarin at kakulangan sa pagkain, maraming Australyano ang halos 'di makabili ng pang-araw-araw na mga pangangailangan.
  • Naglatag ng plano ang gobyerno para maiwasan ang krisis sa hinaharap bagaman hindi ito makakatulong doon sa mga nahihirapan ngayon.
  • Papayagan ang Australian Energy Market Operator na bumili at mag-imbak ng gas, at ilabas ito sa panahon ng kakulangan sa gas.
Pakinggan ang audio

LISTEN TO
Winter bites as soaring energy prices boost cost-of-living woes image

Lubos na ramdam ng mga tao at mga negosyo ang pagtaas ng singil sa kuryente, pero kahit nakapag-usap na ang pederal at mga state energy ministers, wala pa ring agarang solusyon kung paano mapapababa ang mga bayarin.

SBS Filipino

10/06/202206:50Advertisement
 

 

 


Share