Indiginoy

podcast

Ang seryeng ito na Indiginoy ay patungkol sa buhay ng mga Katutubong Australyano at Filipino, ang kanilang pakikipag-ugnayan at koneksyon, at kung paano nila niyayakap ang pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawang kultura.

Get the SBS Radio app

Episodes

Indiginoy Episode 3: Pagtanggap sa mga Filipino ng Katutubong komunidad
03/06/202216:46
Indiginoy Episode 2: Pag-unawa sa sariling kultura at pagkakakilanlan
01/06/202218:56
Indiginoy Episode 1: Ang pag-iisang dibdib ng Katutubo at Filipino
27/05/202214:27
Advertisement

Share
Advertisement