SBS Finnish

Australia on muuttumassa entistä monimuotoisemmaksi: Census 2021

SBS Finnish

Australian Statistician Dr David Gruen

Source: AAP


Published 1 July 2022 at 5:55pm
By Krishani Dhanji
Source: SBS

Vuoden 2021 väestönlaskennan tulokset on julkaistu ja tuloksesta ilmenee Australian väestön koostumuksen muuttuneen merkittävästi edellisestä väestönlaskennasta. Kulttuuritaustasta uskontoon, Australian väestö on entistä monipuolisempi uskonnollisuuden vähentyessä. Nämä ovat viimeisimmän, vuoden 2021 censuksen kautta kerättyjä tietoja.


Published 1 July 2022 at 5:55pm
By Krishani Dhanji
Source: SBS


Väestön määrä on edellen kasvanut nopeasti, Australiaan saapui yli miljoona uutta asukasta kuluneen viiden vuoden aikana. Suurin osa heistä saapui ennen rajojen sulkemista vuonna 2020 maailmanlaajuisen COVID-pandemian johdosta. Suurin ulkomailla syntyneuden ryhmän kasvu oli intilaisten joukossa josta nyt on tullut kokonaisuudeessaan eri maissa syntyneiden kolmanneksi suurin ryhmä. Suurin ryhmä on edelleen Australiassa syntyneet, toiseksi suurin Britanniassa syntyneet, kolmantena kuten mainittua, intialaiset, sitten Kiina ja Uusi Seelanti.


Share