SBS Finnish

Lapsuuden ylipainoisuus voi vaikuttaa haitallisesti aivojen toimintaan keski-iässä

SBS Finnish

Research shows active kids have better cognitive outcomes in later life

Source: SBS


Published 26 June 2022 at 10:14pm
By Gareth Boreham
Source: SBS

Ensimmäinen laatuaan mailmassa tehty tutkimus osoittaa lapsuuden aikaisen ylipainoisuuden voivan vaikuttaa haitallisesti aivojen toimintaan keski-iässä. Ne jotka ovat fyysisesti aktiivisia ja hyväkuntoisempia varhaisvuosinaan osoittavat todennäköisesti parempaa ajattelukykyä yli kolmevuosikymmentä myöhemmin suoritetuissa kokeissa.


Published 26 June 2022 at 10:14pm
By Gareth Boreham
Source: SBS


Tutkimuksessa seurattiin yli 1,200 lapsen kehitystä alkaen vuodesta 1985. Heidät testattiin uudestaan vuosien 2017  ja 2019 välisenä aikana heidän silloin ollessa  35-50 vuoden ikäisiä. Ne jotka nuoruudessaan olivat hyväkuntoisempia pystyivät myöhäisemmässä mittauksessa paremmin käsittelmään tietoja, heillä oli parempi keskittymiskyky ja heillä oli parempi kognitiivinen kyky.


Share