SBS Finnish

Sähkönkatkokset uhkaavat itäistä Australiaa

SBS Finnish

High voltage transmission lines  in Sydney

Source: AAP


Published 18 June 2022 at 9:57pm
By Amelia Dunn
Source: SBS

Itäinen Australia on jatkuvan energiapulan kynsissä ja sähkönkatkosten mahdollisuus on olemassa myös Tasmaniassa ja Etelä-Australiassa.


Published 18 June 2022 at 9:57pm
By Amelia Dunn
Source: SBS


Australian sähköverkosto on ylikuormitettu ja verkoston toimintaa valvova viranomainen on asettanut energian tuottajille 300 dollarin kattohinnan megawattitunnilta suuressa osassa Australiaa energian tukkuhinnan saavittaessa kriittisen rajan. Tämä johti joitakin energiantuottajia uudelleenarvioimaan asemaansa verkossa minkä seurauksena  verkostoa valvova viranomainen  varoitti energiapulasta. Energian tuotantoon vaikuttaa kansainväliset tekijät, kylmä sää ja usean hiilivoimalan ollessa  kokonaan tai osittain pysähdyksissä.

 

 

Advertisement
 

 


Share