Ugukubagurwa bifatiye ku gitsina hamwe n'uburenganzira bwawe mu kazi kawe

Businesswoman being harassed by male coworker. Florida Minilypse 2013. Source: iStockphoto

Hisunzwe ubushakashatsi bwa vuba bwa kozwe na komisiyo ijejwe agateka kazi na muntu, buvuga yuko umwe mu bakozi batatu bamaze gukubagurwa bifatiye ku gitsina mu myaka itanu iheze. Hamwe n'ivyo ugukubagurwa gufatiye ku gitsina guhushanije n'amategeko kandi ntigukwiye kwirengangizwa. Nimba vyakubayeko canke uzi uwo vyashikiye hariho inzira nyinshi zo kuronka ubufasha.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Ugukubagurwa bifatiye ku gitsina hamwe n'uburenganzira bwawe mu kazi kawe 09/11/2019 09:53 ...
SBS yatanguje isubirwamo rya serivisi y'indimi ikoresha 15/10/2021 07:47 ...
Gutwarwa n'ikoreshwa ry'imbuga hwaniro wobihindura bikaguha umwimbu mwiza mu buzima bwawe 14/10/2021 11:06 ...
Insiguro ya 'Bridging' viza muri Australia 13/10/2021 13:29 ...
Ivyo banki idashaka yuko umenya, ingaruka zo gusaba ingurane ngo urihe ingurane 09/10/2021 16:28 ...
"Ingaruka za COVID-19 ni ntibagiranwa co kimwe n'imvune zo mu mitima" 08/10/2021 10:22 ...
Australia: Umurundi w'imyaka 24 azimirijwe indoto z'umuziki wiwe hataragera 01/10/2021 10:30 ...
Ingurane ihindagurika canke iyidahinduka: Guhitamo ingurane nziza yo kugura inzu 01/10/2021 11:06 ...
" Gukatira umunyororo w'imyaka 25 papa wanje n'ugushaka kumucecekesha," niko Kanimba yavuze 24/09/2021 11:11 ...
Iyongerezwa ry’ikiringo ku mfashanyo zitangwa na centrelink 24/09/2021 12:15 ...
View More