ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പാസ്‌പോർട്ടിന് കാലതാമസം; യാത്ര മുടങ്ങിയത് ഒട്ടേറെപ്പേർക്ക്

News

Source: Supplied by Sreenith Kulangarath


Published 14 June 2022 at 6:55pm
By Delys Paul
Source: SBS

രാജ്യാന്തര അതിർത്തി തുറന്നതിന് പിന്നാലെ വിദേശയാത്രകൾ വീണ്ടും സജീവമായിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ, വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ തിരക്കും പാസ്പോർട്ട് പുതുക്കുന്നതിലെ കാലതാമസവും നിരവധിപ്പേർക്കാണ് പ്രതിസന്ധിയായിരിക്കുന്നത്. ഭാര്യാപിതാവിന്റെ മരണവാർത്തയറിഞ്ഞ ശേഷം കേരളത്തിലേക്ക് അടിയന്തര യാത്രയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചപ്പോൾ നേരിട്ട പ്രതിസന്ധി വിവരിക്കുകയാണ് സിഡ്‌നിയിലുള്ള ശ്രീനിത് കുളങ്ങരത്. ഈ വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നിലപാടും കേൾക്കാം മുകളിലെ പ്ലെയറിൽ നിന്ന്.


Published 14 June 2022 at 6:55pm
By Delys Paul
Source: SBSShare