അപകീർത്തികരമായ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ: NSW മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി പ്രീമിയർക്ക് ഗൂഗിൾ 7 ലക്ഷം ഡോളർ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണം

SBS Malayalam Today's News

Source: AAP / Bianca De Marchi


Published 6 June 2022 at 5:55pm
By Deeju Sivadas
Source: SBS

2022 ജൂൺ ആറിലെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന വാർത്തകൾ കേൾക്കാം...


Published 6 June 2022 at 5:55pm
By Deeju Sivadas
Source: SBSShare