അവകാശങ്ങളില്ലാത്ത ജനത; പറിച്ചെറിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങള്‍: അനുരഞ്ജനവാരത്തില്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആദിമവര്‍ഗ്ഗ ചരിത്രം...

Indigenous Protocol National Reconciliation Week

Source: AAP Image/AP Photo/Rick Rycroft


Published 2 June 2022 at 12:56pm
By Deeju Sivadas
Source: SBS

60,000 വര്‍ഷത്തെ ചരിത്രം പേറുന്ന ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ആദിമവര്‍ഗ്ഗ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് മനസിലാക്കാനും, ഒത്തുപോകാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സമയമാണ് ദേശീയ അനുരഞ്ജന വാരം. എന്തായിരുന്നു ആദിമവര്‍ഗ്ഗ ജനതയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടുകളില്‍ ഈ രാജ്യത്ത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത്? വെസ്റ്റേണ്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ ജെറാള്‍ഡ്റ്റണില്‍ ചൈല്‍ഡ് ആന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെല്‍ത്ത് റീജിയണല്‍ മേധാവിയും, മുന്‍ നൈഡോക് പുരസ്‌കാര ജേതാവുമായ ഡോ. ഹരികുമാര്‍ കെ എസ് അതേക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നു.


Published 2 June 2022 at 12:56pm
By Deeju Sivadas
Source: SBSShare