SBS bil-Malti

Kunsill tal-Maltin li Jgħixu Barra | Proposti għad-diskussjoni

SBS bil-Malti

Maltese Living Abroad

Source: Maltese Living Abroad


Published 19 June 2022 at 11:39am
By Joe Axiaq
Source: SBS

Il-Kunsill tal-Maltin li Jgħixu Barra se jiltaqa’ f’Malta f’Ottubru li ġej. Is-Sinjura Edwidge Borg, waħda mir-rappreżentanti tal-Kunsill għall-istat ta’ Victoria, fl-Awstralja titkellem ma’ Joe Axiaq, dwar l-għan tal-Kunsill waqt li tistieden lill-membri u għaqdiet tal-komunità Maltija għal ideat u proposti li jistgħu jkunu diskussi li minnhom tibbenifika l-komunità Maltija fl-Awstralja. Jekk taħseb li hemm xi problemi li għandhom ikunu diskussi tista’ tikkuntattja lil xi membru tal-Kunsill.


Published 19 June 2022 at 11:39am
By Joe Axiaq
Source: SBSShare