اس بي اس پښتو

اسټراليايي ځنګلونو کې اور لګيدو خطر باندې ځان پوه کړئ

اس بي اس پښتو

NSW_Fire_Service

NSW_Fire_Service Source: AAP

د اس بي اس راډیو اپلېکېشن ترلاسه کړئ

د اوریدلو نورې لارې


خپور شوی 12/12/2017 په 7:11pm
لخوا Audrey Bourget, Abdullah Alikhil
سرچینه: SBS

اسټراليا د نړۍ يو له هغو هيوادو څخه دی کوم کې چې د ځنګلونو اور ډير تر سترګو کيږي او هر کال د اسټراليا ډيرو ايالتو کې ځنګلونه اور اخلي.


خپور شوی 12/12/2017 په 7:11pm
لخوا Audrey Bourget, Abdullah Alikhil
سرچینه: SBS


اسټراليا کې هوا په ګرميدو ده او د اوړي ګرمې هوا ته هم په نږدې کيدو يو نو د ځنګلونو اور لګيدنې خطر هم په ډيريدو دی.

نو سوال دا پيدا کيږي چې تاسې څنګه د ځنګلونو اور لګيدو لپاره تياری نيسئ او يا ټوله کې څومره تاسې ځنګلونو اور لګيدو په اړه معلومات لرئ.

تاسو ته مو له معلوماتو ډک رپوټ برابر کړی چې دلته يې اوريدلی شئ.


شریکول