اس بی اس فارسی

پژوهشگر دانشگاه نیوساوت ولز که خود به عنوان پناهنده وارد استرالیا شده است و درباره پناهندگان پژوهش می کند

اس بی اس فارسی

آقای محمد رضا رستمی پژوهشگر ایرانی دانشگاه نیوساوت ولز

آقای محمد رضا رستمی پژوهشگر ایرانی دانشگاه نیوساوت ولز

اپلیکیشین رادیو اس بی اس را دریافت کنید

راه های دیگر شنیدن


تاریخ انتشار 26/06/2021 ساعت 3:14pm
توسط Peyman Jamali
منبع: SBS

آقای محمد رضا رستمی پژوهشگر ایرانی دانشگاه نیوساوت ولز است.


تاریخ انتشار 26/06/2021 ساعت 3:14pm
توسط Peyman Jamali
منبع: SBS


آقای محمد رضا رستمی پژوهشگر ایرانی دانشگاه نیوساوت ولز است.

او در دانشکده روان پزشکی دانشگاه نیوساوت ولز به عنوان یک پژوهشگر فعالیت می کند.

زمینه فعالیت های او تحقیقات بهداشت روان برای ایرانی ها و افغان های مقیم استرالیا است.

Advertisement
آقای رستمی در سال ۲۰۱۳ به عنوان یک پناهنده وارد استرالیا شده است.

او به تازگی موفق به دریافت شده است.

آقای رستمی در گفتگو با اس بی اس فارسی درباره تحقیقاتش و همچنین دریافت این جایزه معتبر سخن می گوید.


همرسانی کنید