اس بی اس فارسی

انواع مختلف ویزاهای والدین در استرالیا

اس بی اس فارسی

استرالیا انواع مختلفی از ویزاهای والدین دارد.

Source: Getty Images/Halfpoint Images

اپلیکیشین رادیو اس بی اس را دریافت کنید

راه های دیگر شنیدن


تاریخ انتشار 5/07/2022 ساعت 3:20pm
توسط Mehdi Gholizadeh
منبع: SBS

بسیاری از افرادی که به استرالیا مهاجرت می کنند تمایل دارند تا والدین خود را نیز برای زندگی به این کشور بیاورند. استرالیا انواع مختلفی از ویزاهای والدین دارد که شرایط و هزینه های متفاوتی دارند. در همین خصوص برنامه فارسی رادیو اس بی اس گفتگویی داشته با آقای دامون آرین migration agent‌ مستقر در سیدنی که توجه شما به شنیدن آن جلب می شود.


تاریخ انتشار 5/07/2022 ساعت 3:20pm
توسط Mehdi Gholizadeh
منبع: SBSهمرسانی کنید