مشکلات روحی و روانی چگونه بر زندگی پناهندگان در استرالیا تاثیر می گذارد؟

Photo Supplied

خانم معصومه احمدی Source: Supplied

اپلیکیشین رادیو اس بی اس را دریافت کنید

راه های دیگر شنیدن


تاریخ انتشار 24/06/2017 ساعت 1:38pm
توسط Peyman Jamali
منبع: SBS

خانم معصومه احمدی یک پناهنده ایرانی است که با قایق وارد استرالیا شده است.


تاریخ انتشار 24/06/2017 ساعت 1:38pm
توسط Peyman Jamali
منبع: SBS


 خانم معصومه احمدی یک پناهنده ایرانی است که با قایق وارد استرالیا شده است.

او که پس از ورود به استرالیا، دچار آسیب های روحی و روانی فراوانی شده است در گفتگو با بخش فارسی رادیو اس بی اس از تجربه تلخ خود در خصوص ورودش با قایق به استرالیا و نحوه مدیریت این آسیب های روحی و روانی می گوید.

اگر دچار افسردگی، استرس یا هر گونه مشکلات روحی و روانی هستید با سازمان تماس بگیرید.

Advertisement
 
همرسانی کنید