هنرمند برگزیده ماه

podcast

رادیو اس بی اس فارسی سلسله برنامه هایی را با عنوان «هنرمند برگزیده ماه» تهیه می کند که در آن هر ماه یک هنرمند ساکن استرالیا معرفی می شود.

اپلیکیشین رادیو اس بی اس را دریافت کنید

Episodes

گلاره پور و موسیقی دیاسپوریکی که او را انتخاب کرده است
04/06/202213:18
Advertisement

همرسانی کنید
Advertisement