Coming Up Tue 3:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Persian radio

ازدواج بین افراد همجنس در استرالیا: یک ازدواج از هر بیست ازدواج

5.5 per cent of marriages in Australia are same-sex marriages. Source: Getty Images

آمار اداره آمار استرالیا حاکی از آن است که در سال ۲۰۱۸ تعداد ۶۵۳۸ ازدواج از مجموع ۱۱۹۱۸۸ ازدواج در استرالیا متعلق به ازدواج همجنسگرایان بوده است.

بر اساس آمار اداره آمار استرالیا بیش از ۶۵۰۰ زوج همجنس در سال ۲۰۱۸ در استرالیا ازدواج کرده اند. این تعداد در واقع ۵/۵ درصد کل ازدواج های ثبت شده در استرالیا را به خود اختصاص می دهد. 

لایحه قانونی کردن ازدواج همجنسگرایان در ماه دسامبر سال ۲۰۱۷ به تصویب پارلمان استرالیا رسید. این امر پس از آن صورت گرفت که ۶۱/۶ درصد از شرکت کنندگان در یک مردم خواست سراسری در استرالیا از این تغییر حمایت کردند. 

بر اساس آمار اداره آمار استرالیا که در روز چهارشنبه منتشر شده است از مجموع ۱۱۹۱۸۸ ازدواج در سال ۲۰۱۸ تعداد ۶۵۳۸ ازدواج ثبت شده مربوط به افراد همجنس بوده است. 

از این تعداد ایالت نیوساوت ولز با ۲۲۹۰ ازدواج بالاترین سهم را از آن خود کرده است. حال آنکه قلمروی مرکزی استرالیا از بالاترین تناسب در مقایسه بین این نوع از ازدواج ها با ازدواج های معمولی برخوردار است. در سال گذشته ۸/۳ درصد از ازدواج ها در قلمروی مرکزی استرالیا بین افراد همجنس صورت گرفته است. 

اداره آمار استرالیا می گوید ۵۷/۸ درصد از ازدواج های بین افراد همجنس در سال ۲۰۱۸ بین زوج های زن بوده است و ۴۲/۲ درصد از این گونه ازدواج ها بین زوج های مرد بوده است. 

بر اساس این آمار ۹۸/۹ درصد از این ازدواج ها توسط برگزار کنندگان رسمی ازدواج انجام و به ثبت رسیده است. حال آنکه ۱/۱ درصد از این ازدواج ها توسط یک روحانی مذهبی برگزار و به ثبت رسیده است.  

تعداد ازدواج های بین افراد همجنس در سال ۲۰۱۸ در استرالیا:

کل استرالیا: ۶۵۳۸ ازدواج (برابر ۵/۵ درصد کل ازدواج ها در آن ایالت)

ایالت نیوساوت ولز: ۲۲۹۰ ازدواج (برابر ۵/۶ درصد کل ازدواج ها در آن ایالت)

ایالت ویکتوریا: ۱۶۵۵ ازدواج (برابر ۵/۵ درصد کل ازدواج ها ددر آن ایالت)

ایالت کوئینزلند: ۱۲۹۲ ازدواج (برابر ۵/۵ درصد کل ازدواج ها در آن ایالت)

ایالت ساوت استرالیا: ۳۸۷ ازدواج (برابر ۵ درصد کل ازدواج ها در آن ایالت)

ایالت وسترن استرالیا: ۶۰۰ ازدواج (برابر ۴/۹ درصد کل ازدواج ها در آن ایالت)

ایالت تاسمانیا: ۱۴۳ ازدواج (برابر ۵/۷ درصد کل ازدواج ها در آن ایالت)

قلمروی شمالی (نورترن تریتوری): ۴۷ ازدواج (برابر ۵/۹ درصد کل ازدواج ها در آن قلمرو)

قلمروی مرکزی استرالیا: ۱۳۰ ازدواج (برابر ۸/۳  درصد کل ازدواج ها در آن قلمرو)

 

 

This story is also available in other languages.
Show languages