Coming Up Sat 3:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Persian radio

حزب کارگر برای اطمینان از شنیده شدن نظرات مهاجران در سیاست گذاری های آتی خود کمیته جدیدی را معرفی می کند

حزب کارگر استرالیا به منظور اطمینان از شنیده شدن پیشنهادات و نظرات مهاجران در سیاست گذاری های آتی خود کمیته جدیدی را معرفی می کند.

حزب کارگر استرالیا به منظور اطمینان از شنیده شدن پیشنهادات و نظرات مهاجران در سیاست گذاری های آتی خود کمیته جدیدی را معرفی می کند.

حزب کارگر یک کمیته جدید درون حزبی را با تمرکز بر امور چندفرهنگی و کمک به این حزب در شکل دادن سیاست های آینده خود معرفی کرده است.

یکی از این سیاست ها شامل افزایش حضور در جوامع فرهنگی و زبانی متنوع است.

خانم دکتر ان علی (Anne Aly) نخستین زن مسلمانی که وارد پارلمان فدرال استرالیا شده است ریاست این کمیته را بر عهده خواهد داشت.

دکتر علی گفت نیاز به چنین تمهیداتی از پیش وجود داشت.

او افزود: "ما اغلب اوقات از استرالیا به عنوان یک کشور چند فرهنگی موفق نام می بریم اما واقعیت آن است که پدیده چند فرهنگی و ایده تنوع فرهنگی و آنچه که ما از تنوع فرهنگی برداشت می کنیم و اینکه ما به عنوان یک استرالیایی در این فضای چند فرهنگی زندگی می کنیم و نفس می کشیم نکته ای است که نیازمند تغییر است".

در همین راستا، اندرو جایلز سخنگوی امور مهاجرت از حزب کارگر استرالیا گفت این کمیته از آن اطمینان حاصل خواهد کرد که نگرانی های چندفرهنگی جامعه در کانون توجه تصمیم هایی قرار خواهد گرفت که این حزب در آینده آنها را خواهد گرفت.