SBS po polsku

54 Zjazd Rady Naczelnej Polonii Australijskiej

SBS po polsku

Polish Community Council

Source: Bogumila Filip


Published 27 June 2022 at 6:16pm
By Dorota Banasiak
Source: SBS

O przebiegu obrad Rady Naczelnej oraz o tematach omawianych podczas ostatniego zjazdu, który odbył się w Melbourne, mówi Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej Pani Małgorzata Kwiatkowska.


Published 27 June 2022 at 6:16pm
By Dorota Banasiak
Source: SBSShare