SBS po polsku

Eddie Mabo - człowiek który przeszedł do historii

SBS po polsku

Mabo Day

Source: SBS


Published 3 June 2022 at 4:38pm
By Dorota Banasiak, Nick Baker, Amy Hall
Source: SBS

Dzień Mabo przypada 3 czerwca każdego roku w święto państwowe Wysp Cieśniny Torresa, a w Australi jest ostatnim dniem Narodowego Tygodnia Pojednania. Decyzja wydana 3 czerwca 1992 r. w sprawie ‘Mabo’ jest określana mianem najbardziej przełomowego sądowego orzeczenia w historii Australii.


Published 3 June 2022 at 4:38pm
By Dorota Banasiak, Nick Baker, Amy Hall
Source: SBSShare