SBS po polsku

Profilaktyka w leczeniu nowotworów w Australii

SBS po polsku

Vitamin D

Sunscreen use can prevent skin cancer, but there are concerns that it may increase the risk of vitamin D deficiency. Source: Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0), Vitamin D Deficiency, Flicker


Published 8 June 2022 at 3:13pm
By Joanna Borkowska - Surucic, Sunil Awasthi
Source: SBS

Wczesna profilaktyka, wykrywanie i leczenie jest szczególnie ważne dla osób pochodzących z różnych środowisk kulturowych i językowych, które często napotykają bariery w dostępie do usług opieki medycznej.


Published 8 June 2022 at 3:13pm
By Joanna Borkowska - Surucic, Sunil Awasthi
Source: SBSShare