Coronavirus Vaksin ar Covid-19 noya hobor tuañar zuban ót

Noya hobor ókkol Pfizer, AstraZeneca ar Novavax Coronavirus Vaksin ar Covid-19 hobor ór baabote Australia óttu tuañar zuban ót.