СБС на српском

Прво истраживање у свету показало везу између гојазности у детињству и функције мозга у средњим годинама

СБС на српском

Research shows active kids have better cognitive outcomes in later life

Research shows active kids have better cognitive outcomes in later life Source: SBS


Published 28 June 2022 at 3:44pm
By Gareth Boreham
Presented by Nataša Kampmark
Source: SBS

Прва студија ове врсте у свету открива да гојазност у детињству може имати негативне последице по функционисање мозга у средњем добу. Они који су у раном добу били физички активнији и у бољој кондицији, махом су имали боље когнитивне способности када су тестирани тридесет година касније.


Published 28 June 2022 at 3:44pm
By Gareth Boreham
Presented by Nataša Kampmark
Source: SBSShare