СБС на српском

Водич за досељенике: Чекање на родитељске визе и до 19 година?!

СБС на српском

Parent visa applications could taken nearly 20 years to be processed

Parent visa applications could taken nearly 19 years to be processed Source: SBS


Published 30 May 2022 at 4:19pm
By Maya Jamieson, Akash Arora
Presented by Branko Cvetojevic
Source: SBS

Током последњих девет година, сваке године се поднесе далеко више захтева за родитељске визе за Аустралију, него што их на годишњем нивоу буде обрађено. Многи подносиоци захтева се суочавају са изузетно дугим и тешким периодима чекања, а како кажу многи од њих, неретко се деси да пре него што им се одобри виза родитељи премину или теже оболе и више нису у стању да путују.


Published 30 May 2022 at 4:19pm
By Maya Jamieson, Akash Arora
Presented by Branko Cvetojevic
Source: SBSShare