СБС на српском

Водич за досељенике: Кратак водич за хранитељство у Аустралији

СБС на српском

Dad and daughter — Pixabay/StockSnap

Dad and daughter Source: Pixabay/StockSnap


Published 5 June 2022 at 9:00am
Presented by Nataša Kampmark
Source: SBS

Деца се смештају у хранитељске породице из много разлога. На пример, због породичног насиља или историје занемаривања или физичког злостављања. Тренутно у Аустралији нема довољно хранитељских породица, а у неким случајевима постоји потреба за људима одређеног порекла и културе.


Published 5 June 2022 at 9:00am
Presented by Nataša Kampmark
Source: SBSShare