СБС на српском

Шта значи Глас при Параламенту?

СБС на српском

Pop neal voice to parliamnet.

The delegation, including Elder Alfred 'Pop' Neal, say the time is right for a referendum on the Voice to Parliament. Source: Supplied


Published 4 July 2022 at 3:57pm
By Mert Balkanli
Presented by Nataša Kampmark
Source: SBS

Линда Берни, министарка за аутохтоне Аустралијанце, рекла да је дошао дан када ће глас староседелаца бити уписан у Устав. Референдум о измени Устава Аустралије како би се обезбедио староседелачки Глас при Парламенту добија на замаху. О томе шта значи Глас при Параламенту, говори наредни прилог


Published 4 July 2022 at 3:57pm
By Mert Balkanli
Presented by Nataša Kampmark
Source: SBSShare