Coming Up Sun 7:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Slovak radio
THE ULURU STATEMENT FROM THE HEART IN YOUR LANGUAGE

Slovak: The Uluru Statement from the Heart

Uluru Source: courtesy of Jimmy Widders Hunt

Vyhlásenie Uluru zo srdca (v originále Uluru from the Heart) je akousi pozvánkou pre Austrálčanov. Je to cesta urovnania medzi ľuďmi Prvého národa a Austrálčanmi. Vytyčuje trasu k uznaniu Prvého národa v austrálskej ústave, navrhuje štrukturálne zmeny na troch frontoch – Hlas, Zmluva a Pravda. Toto vyhlásenie bolo prijaté a vydané v máji 2017 na zhromaždení v Uluru, a dva roky konzultované v cieľavedomom dialógu pod vedením Prvého národa. Hľadá ustanovenie vzťahu medzi Prvými národmi a austrálskym ľudom založenom na pravde, spravodlivosti a sebaurčení, aby sa mohlo pohnúť vpred smerom k zmiereniu bez odstúpenia suverenity.

 My zhromaždení na Národnom ústavnom zhromaždení 2017, prichádzajúc zo všetkých kútov južnej oblohy, činíme toto vyhlásenie zo srdca:

,,Naše aborigénske kmene a kmene ostrovanov Torresovej úžiny sme boli prvými suverénnymi Národmi austrálskeho svetadielu a jeho pripojených ostrovov a patril nám podľa našich zákonov a zvykov. Toto vykonali naši predkovia podľa uznania našej kultúry, od Stvorenia,   podľa našich všeobecných zákonov od nepamäti (Time Immemorial) a aj podľa vedy pred vyše 60 tisíc rokmi. Táto suverenita je aj duchovné poňatie: väzba predkov s touto zemou, matkou prírodou, a rodiskom kmeňov Aborigénov a Ostrovanov Torresovej úžiny. Sú s ňou spätí podnes a musí sa vrátiť jedného dňa tak, aby bola znovu zjednotená s našimi predkami. Toto spojenie je základom majetku zeme, a ešte lepšie, suverenity. Nikdy nebolo odňaté a zaniknuté, spolujestvuje vedno so suverenitou kráľovskej Koruny. Akoby aj mohlo inak? Ako to, že naše národy vlastnili zem 60 tisícročí a potom toto sväté spojenie zmizlo zo svetových dejín, iba za nejakých posledných 200 rokov?  Veríme, že s podstatnou ústavnou zmenou a štrukturálnou reformou bude táto prastará suverenita žiariť ako plnší prejav austrálskej štátnosti.  Keď to porovnáme, my sme najuväznenejší národ na zemeguli. Nie sme žiadny vrodený zločinecký národ.  Naše deti sú odcudzené od ich rodín v neslýchaných počtoch. To nie preto, že by sme ich nemilovali. A naša mládež trpí vo väzniciach tiež v hrozných číslach. Mala by byť našou nádejou do budúcnosti. Tieto rozmery hovoria naplno o našej kríze a štrukturálnej povahe nášho problému.  Toto je trápenie našou bezmocnosťou. Hľadáme ústavné reformy, aby sme posilnili náš národ a prevzali plnoprávne miesto v našej vlastnej krajine.  Keď budeme mať moc nad svojím osudom, naše deti budú prekvitať.  Vykročia do dvoch svetov a ich kultúra bude darom pre ich krajinu.   Voláme po zriadení Hlasu Prvých národov (First Nations Voice) zakotvenom v Ústave Austrálie. Makarrata - zlúčiť sa spolu po utrpení- je vrcholom nášho programu. Získa nárok  na poctivý a pravdivý vzťah s austrálskym ľudom a lepšiu budúcnosť pre naše deti, založenú na spravodlivosti a sebaurčení.  Žiadame, aby komisia pre Makarrata dohliadala nad procesom vypracovania dohody medzi vládou a Prvými národmi a vyslovení pravdy o našich dejinách. Roku 1967 sa už s nami počítalo, roku 2017 žiadame byť vypočutí. Opúšťme základný tábor a vydávame sa na cestu naprieč celou krajinou. Pozývame vás na prechádzku s nami v hnutí Austrálčanov za lepšiu budúcnosť.

Ďalšie informácie môžete nájsť na stránku dialógu Uluru ulurustatement.org alebo zaslaním emailu na adresu strediska pre domorodé právo (Indigenous Law Centre) - ilc@unsw.edu.au.

Poznajte viac o vývoji dialógu okolo Vyhlásenia Uluru zo srdca, kde prvé národy z celej Austrálie diskutovali o zmene a vyslovili viacero rôznych pohľadov na vec.

Stanica SBS poskytuje Vyhlásenie Uluru zo srdca v 63 jazykoch na pokračovanie všeľudového dialógu v pospolitostiach rôzneho kultúrneho a jazykového pôvodu v ich vlastnej reči.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Slovak: The Uluru Statement from the Heart 04/11/2020 04:28 ...
Alyawarr: The Uluru Statement from the Heart 04/07/2021 10:05 ...
Anindilyakwa: The Uluru Statement from the Heart 04/07/2021 12:41 ...
Anmatyerr: The Uluru Statement from the Heart 04/07/2021 10:05 ...
Burarra: The Uluru Statement from the Heart 04/07/2021 10:53 ...
Eastern/Central Arrernte: The Uluru Statement from the Heart 04/07/2021 10:03 ...
East Side Kriol: The Uluru Statement from the Heart 04/07/2021 07:35 ...
Kimberley Kriol: The Uluru Statement from the Heart 04/07/2021 09:29 ...
Kunwinjku: The Uluru Statement from the Heart 04/07/2021 08:47 ...
Martu: The Uluru Statement from the Heart 04/07/2021 08:53 ...
View More