SBS Slovenian

Protokoli staroselcev

SBS Slovenian

Both the Aboriginal and Torres Strait Islander flags are flown alongside the Australian national flag to acknowledge these distinct Indigenous peoples.

Source: AAP Image/Mick Tsikas


Published 11 June 2022 at 11:06pm
By Melissa Compagnoni
Presented by Katarina Van Der Linden
Source: SBS

Upoštevanje kulturnih protokolov avstralskih Aboridžinov in ljudstev ožine Torres je pomemben korak k razumevanju in spoštovanju tradicionalnih lastnikov zemlje, na kateri vsi živimo. Ta priloga je uvod v nekatere pomembne protokole, ki lahko vplivajo na naše vedenje in spoštujejo edinstveno znanje in status staroselcev.


Published 11 June 2022 at 11:06pm
By Melissa Compagnoni
Presented by Katarina Van Der Linden
Source: SBSShare