Coming Up Mon 10:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Thai radio

COVIDSafe แอปติดตามผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยโควิดทำงานอย่างไร?

A close up of the government's coronavirus tracing app. Source: SBS

ออสเตรเลียเปิดตัว COVIDSafe แอปพลิเคชันของรัฐบาลเพื่อติดตามและแจ้งเตือนผู้ได้พบปะใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 แอปพลิเคชันนี้ใช้สำหรับโทรศัพท์มือถือ และนี่คือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับมัน


แอปพลิเคชันนี้ถูกออกแบบมาเพื่ออะไร?

มีความคาดหวังกันว่าแอปพลิเคชันนี้ จะสามารถช่วยปรับปรุงการติดตามหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้ และผู้ที่ได้พบปะใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ แอปนี้จะช่วยให้สามารถระบุตัวบุคคลที่อาจได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ผ่านข้อมูลที่เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือ เมื่อข้อมูลนี้ถูกส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพ

จะมีการบันทึกข้อมูลสำหรับติดต่อเมื่อบุคคลใดเปิดใช้งานแอปนี้เข้าใกล้ภายในรัศมี 1.5 เมตรกับอีกบุคคลหนึ่งที่เปิดใช้งานแอปนี้เช่นเดียวกัน และการพบปะกันนั้นกินเวลาอย่างน้อย 15 นาที

การใช้งานแอปพลิเคชัน COVIDSafe ประชาชนสามารถทำได้ตามความสมัครใจ แต่รัฐบาลแนะนำให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียทุกคนดาวน์โหลดแอปนี้ เนื่องจากยิ่งมีผู้คนในออสเตรเลียมากเท่าไรใช้งานแอปนี้ ก็ยิ่งจะทำให้การติดตามการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนารวดเร็วมากขึ้นเท่านั้น

เจ้าหน้าที่ภาครัฐจะใช้ข้อมูลจากแอป COVIDSafe นี้อย่างไร?

แอปพลิเคชัน COVIDSafe ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้กระบวนการติดตามหาผู้คนที่ได้พบปะใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็นกระบวนการที่ขณะนี้ทำด้วยกำลังคน เป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น กระบวนการนี้จะสามารถลดโอกาสการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไปให้แก่ครอบครัว เพื่อนฝูง และบุคคลอื่นในชุมชน โดยที่บุคคลเหล่านั้นไม่รู้ตัว

มีเพียงเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพของรัฐและมณฑลต่างๆ เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลในแอปพลิเคชันนี้ได้ หากผู้ใดถูกตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา และตกลงยินยอมให้เจ้าหน้าที่ดาวน์โหลดข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือของพวกเขา เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพจะสามารถใช้ข้อมูลจากแอปนี้ เพื่อช่วยแจ้งเตือนบุคคลที่อาจต้องแยกตัวเพื่อกักโรค หรืออาจต้องได้รับการตรวจหาเชื้อเท่านั้น

COVIDSafe เป็นเพียงแอปพลิเคชันสำหรับติดตามหาตัวผู้พบปะใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 เพียงแอปพลิเคชันเดียวที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลออสเตรเลีย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องนี้ โปรดไปที่เว็บไซต์ ของกระทรวงสาธารณสุข ในหัวข้อเกี่ยวกับ COVIDSafe แอป

ข้อมูลส่วนตัวใดบ้างที่คุณต้องแจ้งในการใช้แอป COVIDSafe?

เมื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ ผู้ใช้งานต้องแจ้งชื่อ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และรหัสไปรษณีย์ย่านที่อาศัยอยู่ และเลือกช่วงอายุของผู้ใช้ จากนั้น พวกเขาจะได้รับข้อความทางโทรศัพท์มือถือเพื่อยืนยันจึงจะเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนเพื่อใช้งานแอปพลิเคชัน หลังจากนั้น ระบบจะสร้างรหัสอ้างอิงสำหรับผู้ใช้นั้น ที่ไม่เหมือนกับรหัสของผู้อื่นและมีการเข้ารหัสลับไว้ (encrypted)

COVIDSafe จะรับรู้ว่ามีผู้ใช้แอปนี้ผู้อื่นที่อยู่ในระยะห่างที่กำหนด หากได้ลงแอปพลิเคชัน COVIDSafe ไว้ในโทรศัพท์มือถือและเปิดสัญญาณบลูทูธ (Bluetooth) ไว้

เมื่อแอปนี้ได้รับรู้ว่ามีผู้ใช้แอปคนอื่นอยู่ใกล้เคียง มันจะบันทึกวัน เวลา ระยะห่าง ระยะเวลาในการพบปะกัน และรหัสอ้างอิงสำหรับผู้ใช้แอปคนอื่นนั้น COVIDSafe จะไม่บันทึกและรวบรวมสถานที่ที่ผู้ใช้งานได้เดินทางไป

รัฐบาลออสเตรเลีย กล่าวว่า ข้อมูลเหล่านี้จะมีการเข้ารหัสลับไว้ (encrypted) และข้อมูลเหล่านั้นจะถูกเก็บรวบรวมไว้อย่างปลอดภัยในโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งานเอง ข้อมูลการได้พบปะกันที่เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือของประชาชนจะถูกลบออกไปโดยอัตโนมัติเมื่อครบรอบ 21 วัน โดยสอดคล้องกับระยะเวลา 21 วันในการฟักตัวของเชื้อโควิด-19 และระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจเชื้อ

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้ใช้แอปนี้ได้รับการตรวจพบว่าติดเชื้อ?

เมื่อใครได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 ข้อมูลติดต่อผู้ที่ได้พบปะใกล้ชิดซึ่งถูกเข้ารหัสลับเก็บไว้ในแอปในโทรศัพท์มือถือของผู้ติดเชื้อจะถูกอัพโหลดเข้าสู่ระบบเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัย หากผู้ติดเชื้ออนุญาตให้สามารถทำได้ จากนั้น เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพของรัฐและมณฑลต่างๆ จะ:

  • ใช้ข้อมูลสำหรับติดต่อที่บันทึกไว้ในแอป เพื่อช่วยกระบวนการติดตามและแจ้งเตือนผู้ที่ได้พบปะใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ
  • โทรศัพท์ไปแจ้งบุคคลเหล่านั้น หรือพ่อแม่ผู้ปกครองของบุคคลเหล่านั้น ว่าพวกเขาอาจได้สัมผัสกับเชื้อ
  • ให้คำแนะนำว่าควรทำอย่างไรต่อไป เช่น:
  • สิ่งที่ควรเฝ้าระวัง
  • ควรจะไปรับการตรวจเชื้อเมื่อไร อย่างไร และที่ไหน
  • สิ่งที่ควรทำเพื่อปกป้องเพื่อนฝูงและครอบครัวจากการติดเชื้อ
  • เจ้าหน้าที่จะไม่เปิดเผยหรือระบุชื่อบุคคลที่ติดเชื้อ

หากคุณวิตกเกี่ยวกับเรื่องความเป็นส่วนตัวสำหรับข้อมูลของคุณ สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ นโยบายด้านความเป็นส่วนตัว

ประชาชนในออสเตรเลียต้องอยู่ห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1.5 เมตร และให้ตรวจสอบข้อจำกัดในรัฐของคุณเกี่ยวกับการชุมนุมรวมกลุ่มกัน

หากคุณเชื่อว่าคุณอาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา ให้โทรศัพท์ปรึกษาแพทย์ (อย่าเดินทางไปที่คลินิก) หรือให้ติดต่อโทรศัพท์สายด่วนด้านสุขภาพเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา ที่หมายเลข 1800 020 080

หากคุณเริ่มมีปัญหาหายใจติดขัด หรือกำลังประสบสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสุขภาพ ให้โทรศัพท์ไปที่หมายเลข 000 เพื่อเรียกรถพยาบาล

คุณสามารถอ่านข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เป็นภาษาไทยได้ ที่นี่

รายการ เอสบีเอส ไทย ออนไลน์ ออกอากาศสดหนึ่งชั่วโมงเต็ม กดฟังได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thai ทุกจันทร์และพฤหัสบดี 22.00 น. (เวลาซิดนีย์/เมลเบิร์น) หลังจากนั้นฟังซ้ำได้ทุกเมื่อ

ติดตาม เอสบีเอส ไทย ทางเฟซบุ๊กได้ที่ facebook.com/sbsthai

เรื่องราวที่น่าสนใจจากเอสบีเอส ไทย

 

 

 

Source SBS News, Australian Government Department of Health