แต้มยื่นวีซ่าทักษะออสฯ สำหรับอาชีพยอดนิยมเกิน 85 แล้ว

NEWS: ผู้ยื่นแสดงเจตจำนง (Expression of Interest) รายใหม่ที่จะขอวีซ่าทักษะจำเป็นต้องมีแต้มสูงขึ้นกว่าเดิมหากต้องการจะได้รับคำเชิญให้ยื่นวีซ่า

Image of an Australian visa label and a pencilled note saying "point test"

ขณะนี้มีจำนวนผู้ที่คั่งค้างอยู่ในกระบวนการประเมินวีซ่าประมาณ 12,300 รายสำหรับวีซ่าทักษะอิสระ และจำนวนประมาณ 80,000 รายสำหรับวีซ่าคู่ครอง Source: AAP, Pixabay

You can check out the full version of this story in English and Filipino on SBS Filipino .

แสดงให้เห็นว่าคำเชิญ(ที่รัฐบาลออสเตรเลียอนุญาต)ให้มายื่นวีซ่าได้นั้น ออกให้กับผู้ที่ได้แต้มตั้งแต่ 85 แต้มเป็นต้นไป

อาชีพที่ได้รับความนิยมสูงซึ่งรวมถึง นักบัญชี วิศวกร และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT professionals) ในขณะนี้จำเป็นจะต้องมีแต้มอย่างน้อย 85 ถึง 95 แต้มคะแนน จึงจะได้รับคำเชิญให้ยื่นวีซ่า

Advertisement
คุณเจส อิเคา ทนายความและตัวแทนการยื่นวีซ่าที่ได้รับการจดทะเบียน กล่าวว่า มีความยากลำบากมากขึ้นสำหรับผู้อพยพย้ายถิ่นฐานรายใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนนานาชาติ ในการที่จะได้รับคำเชิญให้ยื่นวีซ่า

“เรามีลูกค้าซึ่งเรียนปริญญาโทด้านการบัญชี และพวกเขาก็บอกว่าประสบกับความยากลำบากในการที่จะได้แต้มคะแนนให้ถึง 90”

ต่อไปนี้เป็นตารางแต้มคะแนนสำหรับอาชีพที่ได้รับความนิยมสูง จากรอบคำเชิญ(ให้ยื่นวีซ่าได้)เมื่อวันที่ 11 มิถุนายนที่ผ่านมา

June 2019 invitation round results
Invitation rounds are anticipated to run on the 11th day of each month. Dates for the rounds are subject to change. Source: Home Affairs website


รอบคำเชิญจะมีขึ้นในวันที่ 11 ของแต่ละเดือน โดยวันที่ของแต่ละรอบนั้นอาจเปลี่ยนแปลงได้

วีซ่าที่กำลังผ่านขั้นตอนประเมินขณะนี้คั่งค้าง

ในตอนนี้กระทรวงมหาดไทยมีจำนวนคำร้อง (applications) ขอวีซ่าที่คั่งค้าง ซึ่งทำให้พวกเขาส่งคำเชิญ (invitations) ให้มายื่นวีซ่า (ที่เรียกว่า SkillSelect EOI invitations) ให้(ผู้แสดงเจตจำนง)เพียงจำนวน 100 รายเท่านั้น

“เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยได้ส่งคำเชิญออกไป(ให้ผู้แสดงเจตจำนง)จำนวน 100 รายเพื่อให้มายื่นสมัครขอวีซ่าทักษะอิสระ (Skilled Independent Visa) ซึ่งขณะนี้มีจำนวนผู้ที่คั่งค้างอยู่ในกระบวนการประเมินวีซ่าประมาณ 12,300 รายสำหรับวีซ่าทักษะอิสระ และจำนวนประมาณ 80,000 รายสำหรับวีซ่าคู่ครอง (partner visa)” คุณอิเคา กล่าว

ระบบคำเชิญเป็นอย่างไร

ผู้ยื่นคำร้องจะถูกเรียงลำดับตามแต้มคะแนน (point score) และกลุ่มผู้ที่ได้รับคะแนนสูงที่สุดจะได้รับคำเชิญให้ขอวีซ่าตามที่ต้องการได้ หากมีบุคคลสองคนซึ่งมีคุณวุฒิคล้ายคลึงกันและมีแต้มคะแนนเท่ากันยื่น ผู้ที่ยื่นแสดงเจตจำนง (EOI) ก่อนหน้าก็จะได้รับการพิจารณาก่อน

“หากคุณมี 65 แต้ม คุณก็มีคุณสมบัติที่จะยื่นแสดงเจตจำนงได้ [ผ่านระบบ SkilllSelect] แต่กลับปรากฎว่า หลายๆ คนซึ่งได้ 65 แต้มนั้น(ไม่พอเพียงที่จะ)ได้คำเชิญให้ยื่นวีซ่า” คุณอิเคาเผย

จำนวนคำเชิญในแต่ละรอบนั้นไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับจำนวนคำร้องที่ทางกระทรวงฯ ได้ทำการประเมินไปแล้ว


Share
Published 4 July 2019 at 1:52pm
By Louie Tolentino, Roda Masinag
Presented by Tanu Attajarusit
Source: SBS Filipino