ทุกเรื่องต้องรู้เกี่ยวกับชุดตรวจโควิดแบบ Rapid Antigen Test

องค์กรกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพของออสเตรเลีย รับรองชุดตรวจแอนติเจนแบบทราบผลเร็วเพื่อใช้ออสเตรเลียแล้ว 15 รายการ แล้วจะเลือกใช้อย่างไรดี

Rapid Antigen Tests Approved For Australians

The TGA has approved 15 rapid antigen test kits for use in Australia. Source: Getty Images AsiaPac

ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มสูงต่อเนื่องในรัฐนิวเซาท์เวลส์และรัฐวิกตอเรีย อีกทั้งจุดตรวจโควิดแบบพีซีอาร์ (PCR) ยังมีผู้รอรับบริการเนืองแน่น ไม่ใช่แค่ในสองรัฐนี้แต่รวมถึงรัฐแทสเมเนีย รัฐควีนส์แลนด์ และมณฑลนครหลวงออสเตรเลียด้วย

หลายคนเลือกเลี่ยงรอคิวนานรวมระยะรอผลอีกยิ่งนาน (บางพื้นที่รอผลตรวจถึงห้าวัน) ด้วยการใช้ชุดตรวจแอนติเจนแบบทราบผลเร็ว (Rapid Antigen Test) อย่างน้อยเพื่อวินิจฉัยเบื้องต้น

Advertisement


ขณะนี้รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียและรัฐเซาท์ออสเตรเลียยังไม่อนุมัติการใช้ชุดตรวจ Rapid Antigen Test ส่วนผู้อาศัยในพื้นที่อื่นสามารถหาซื้อและใช้งานชุดตรวจเหล่านี้ได้ด้วยตนเอง

ชุดตรวจโควิดแบบ Rapid Antigen Test คืออะไรกันแน่ หาซื้อได้ที่ไหน ควรซื้อยี่ห้ออะไร ราคาเท่าไร วิธีตรวจเองทำอย่างไร มีประสิทธิผลแค่ไหน

บทความนี้มีคำตอบให้ทุกคำถามของคุณ

ชุดตรวจ Rapid Antigen Test คืออะไร

จุดตรวจโควิด-19 ทั่วออสเตรเลียใช้วิธีตรวจเชื้อแบบพีซีอาร์ (PCR) ซึ่งตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส SARS-CoV-2 เพื่อวินิจฉัยสถานะการติดเชื้อ

วิธีนี้ถือเป็นมาตรฐานหลักสำหรับตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ แม้แต่ในช่วงระยะเริ่มแรกที่ผู้ป่วยอาจไม่แสดงอาการใด ๆอย่างไรก็ตาม ไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนประกอบกับเทศกาลเดินทางทั้งในและต่างประเทศทำให้จุดตรวจโควิด-19 แบบพีซีอาร์มีผู้รอรับบริการอย่างล้นหลาม

เมื่อเดือนพฤศจิกายน คณะกรรมาธิการควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพของออสเตรเลีย (Therapeutic Goods Administration หรือ TGA) อนุมัติการใช้งานชุดตรวจโควิดแบบ Rapid Antigen Test รวมถึงรับรองชุดตรวจประเภทดังกล่าวรวม 15 รายการ ซึ่งประชาชนในออสเตรเลียสามารถใช้เองได้ที่บ้านหรือที่ทำงานเพื่อตรวจหาไวรัสโดยไม่ต้องอาศัยแพทย์หรือพยาบาล

ซื้อชุดตรวจได้ที่ไหน ราคาเท่าไร

ชุดตรวจสำหรับใช้ในครัวเรือนหาซื้อได้ตามร้านค้าปลีก เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยา รวมทั้งร้านค้าออนไลน์

ราคาแตกต่างกันตามขนาดแพ็กเกจและจำนวนครั้งที่ใช้ตรวจได้ โดยทั่วไปราคาอาจอยู่ระหว่าง 10 ดอลลาร์ถึง 20 ดอลลาร์ สำหรับการตรวจหนึ่งครั้งที่บ้าน

ร้านค้าปลีกรวมถึงร้านค้าออนไลน์ในออสเตรเลียได้รับอนุญาตให้จำหน่ายชุดตรวจแบบ Rapid Antigen Test ที่อยู่ในรายชื่อ 15 รายการที่รับรองโดย TGA เท่านั้น

ควรซื้อชุดตรวจยี่ห้ออะไร

ตารางด้านล่างนี้สรุปข้อมูลฉบับย่อของชุดตรวจทั้ง 15 รายการที่ผ่านการรับรองจาก TGAศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดตรวจแต่ละรายการ เช่น ชื่อบริษัทผู้ผลิตและวันที่รับรอง ได้ที่เว็บไซต์  ของ TGA

ตรวจหาเชื้อด้วยตนเองอย่างไร

วิธีตรวจเชื้อด้วยตนเองมีสามวิธีหลักขึ้นอยู่กับชุดตรวจที่คุณเลือกใช้

คุณอาจเลือกชุดตรวจที่ใช้วิธีเก็บตัวอย่างแบบ "nasal swab" (ผ่านทางจมูก) แต่ถ้ารู้สึกว่ารุกรานเกินไป อาจเลือกชุดตรวจที่ใช้วิธีตรวจจาก "oral fluid" (สารคัดหลั่งทางช่องปาก) หรือวิธีตรวจจาก "saliva" (น้ำลาย) ทั้งสองวิธีหลังต้องอาศัยการไอแล้วเก็บตัวอย่างน้ำลาย แต่สำหรับวิธี "saliva" ไม่จำเป็นต้องบ้วนออกมา

สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีใช้ที่มากับชุดตรวจที่คุณเลือก หากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนอาจทำให้ผลตรวจผิดพลาดได้

ชุดตรวจทุกรายการเป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง

เมื่อตรวจเชื้อเสร็จแล้วย่อมเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทิ้งชุดตรวจอย่างมีความรับผิดชอบ ส่วนมากชุดตรวจจะระบุวิธีทิ้งมาพร้อมกันด้วย หากไม่ระบุไว้ ควรทิ้งชุดตรวจใส่ถุงพลาสติกปิดสนิทแล้วทิ้งรวมกับขยะทั่วไปชุดตรวจ Rapid Antigen Test ให้ผลแม่นยำหรือไม่

ตอบแบบกระชับคือ ไม่แม่นยำเท่าการตรวจด้วยวิธีพีซีอาร์ โดยเฉพาะในช่วงระยะแรกเริ่มของการติดเชื้อ

ทั้งนี้ ชุดตรวจแบบ Rapid Antigen Test ยังคงถือว่ามีความแม่นยำระดับสูง เนื่องจากข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพของชุดตรวจของ TGA เป็นไปตามคุณลักษณะทางเทคนิคที่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization หรือ WHO) กำหนดให้ชุดตรวจต้องมีค่าความไวเชิงวินิจฉัย (clinical sensitivity) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

ค่าความไวเชิงวินิจฉัยของชุดตรวจ Rapid Antigen Test วัดจากค่า Positive Per Cent Agreement หรือ PPA

ค่า PPA คือสัดส่วนของผู้มีผลตรวจเป็นบวกเมื่อใช้ชุดตรวจโควิดแบบ Rapid Antigen Test เปรียบเทียบกับผลตรวจด้วยวิธีพีซีอาร์ในห้องปฏิบัติการที่มีค่าความไวสูงกว่า

ยิ่งค่า PPA สูง หมายความว่ามีค่าความไวเชิงวินิจฉัยสูงด้วยเช่นกัน

ค่า PPA ร้อยละ 80 เป็นบรรทัดฐานของชุดตรวจแบบ Rapid Antigen Test ที่ผ่านการรับรองโดย TGA เพื่อใช้ในออสเตรเลีย โดยเรียกว่าเป็นระดับความไวที่ยอมรับได้ หรือ "acceptable sensitivity"

ค่า PPA ร้อยละ 90 อยู่ในระดับความไวสูงหรือ "high sensitivity" ส่วนค่า PPA ร้อยละ 95 อยู่ในระดับความไวสูงมาก หรือ "very high sensitivity"ทั้งนี้ TGA ไม่ได้สนับสนุนชุดตรวจยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเป็นพิเศษ เนื่องจากทุกรายการมีคุณลักษณะตรงตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก

อย่างไรก็ตาม จากตารางข้างต้น คุณอาจเลือกว่าจะใช้ชุดตรวจแบบ “saliva” ที่มีค่าความไวระดับ “very high clinical sensitivity” แทนที่จะใช้ระดับ “acceptable” หรือ “high” เป็นต้น

ทำอย่างไรหากมีผลตรวจเป็นบวก

หากผลตรวจ Rapid Antigen Test ออกมาเป็นบวก (Positive) คุณต้องไปรับการตรวจเชื้อด้วยวิธีพีซีอาร์ทันที และต้องแยกตัวจากผู้อื่นนับตั้งแต่ทราบผลจากชุดตรวจแอนติเจนจนกว่าจะได้รับผลตรวจพีซีอาร์ หากคุณมีผลตรวจพีซีอาร์เป็นบวก โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐบาล

ทำอย่างไรหากมีผลตรวจเป็นลบ

หากผลตรวจ Rapid Antigen Test ออกมาเป็นลบ (Negative) มีแนวโน้มไม่มากที่คุณจะป่วยด้วยโรคโควิด-19 แต่ยังคงต้องปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขทั้งหมดเพื่อร่วมกันยับยั้งการระบาดของโควิด-19.

หากคุณรู้สึกไม่สบายหรือมีอาการ ควรเข้ารับการตรวจแบบพีซีอาร์ที่จุดบริการตรวจเชื้อโดยเร็วที่สุด เพื่อยืนยันว่าอาการเจ็บป่วยไม่ได้เกิดจากโควิด-19

ค้นหาจุดบริการตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีพีซีอาร์ได้ที่ลิงก์ต่อไปนี้ และ 
คุณสามารถอ่านข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เป็นภาษาไทยได้

หากคุณมีอาการของไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ ให้ติดต่อขอรับการตรวจเชื้อได้ด้วยการโทรศัพท์ไปยังแพทย์ประจำตัวของคุณ หรือโทรศัพท์ติดต่อสายด่วนให้ข้อมูลด้านสุขภาพเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus Health Information Hotline) ที่หมายเลข 1800 020 080

คุณสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดจากออสเตรเลียและทั่วโลกเป็นภาษาไทยจากเอสบีเอส ไทย ได้ที่เว็บไซต์  บันทึกเว็บไซต์ของเราเก็บไว้ในบุ๊กมาร์ก เพื่อไม่ให้คุณพลาดสถานการณ์ล่าสุด หรือติดตามเราทางเฟซบุ๊กที่ 
Share
Published 23 December 2021 at 11:36am
By Akash Arora
Presented by Phantida Sakulratanacharoen
Source: SBS News