Feature

จะโทรหาใครเมื่อมีเหตุฉุกเฉินในออสเตรเลีย

เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องรู้ว่าควรติดต่อใครเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในออสเตรเลีย ทั้งภัยธรรมชาติ โรคโควิด-19 บริการสนับสนุนด้านสุขภาพจิต ไปจนถึงการสนับสนุนด้านความรุนแรงในครอบครัว ต่อไปนี้คือหมายเลขโทรศัพท์และองค์กรบางส่วนที่คุณควรทราบในช่วงวันหยุดเทศกาล

AAP

Source: AAP

ขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ บริการด้านสาธารณสุขในรัฐและมณฑลต่าง ๆ กำลังทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ได้รับบริการเหล่านั้นอย่างเหมาะสม

แต่ในช่วงเทศกาล การแพร่ระบาดใหญ่ไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญเพียงอย่างเดียว สภาพอากาศที่รุนแรง อย่างเช่น ไฟป่า และอุทกภัย อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณต้องติดต่อกับบริการฉุกเฉิน

และในบางครั้ง บริการสนับสนุนด้านสุขภาพจิต และการสนับสนุนด้านความรุนแรงในบ้านและครอบครัวก็เป็นสิ่งสำคัญ

Advertisement
ต่อไปนี้คือบริการบางส่วนที่คุณติดต่อได้หากมีความจำเป็น

ทริปเปิ้ลซีโร่ (000) กับสภาพอากาศที่รุนแรง

โทรไปที่หมายเลข 000 (ทริปเปิ้ลซีโร่) ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ มีเหตุฉุกเฉินด้านการแพทย์ หรือต้องการเรียกตำรวจ สำหรับความช่วยเหลือฉุกเฉินเกี่ยวกับเหตุอุทกภัย พายุ และคลื่นสึนามิ ให้โทรไปที่บริการฉุกเฉินในรัฐและมณฑลของคุณ (SES หรือ State Emergency Service) ที่หมายเลข 132 500

อย่างไรก็ตาม หมายเลขทริปเปิ้ลซีโร่ (000) ไม่มีบริการล่ามแปลภาษา หากคุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ สายของคุณจะถูกโอนไปยังตำรวจในเมืองหลวงของรัฐและมณฑลที่คุณอาศัย เมื่อต่อสายสำเร็จจะมีการจัดเตรียมล่ามแปลภาษาให้

ออสเตรเลียยังมีหมายเลขโทรศัพท์สำหรับบริการฉุกเฉินอีก 2 หมายเลข แต่สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์บางประเภทเท่านั้น

 • หมายเลข 112 โทรได้จากโทรศัพท์เคลื่อนที่เท่านั้น
 • หมายเลข 106 คือหมายเลขบริการฉุกเฉินแบบข้อความสำหรับผู้ที่หูหนวก หรือมีความบกพร่องทางการได้ยินหรือการพูด ใช้ได้กับเครื่องโทรพิมพ์ (TTY) หรืออุปกรณ์สำหรับผู้พิการทางการได้ยินเท่านั้น

หมายเลขติดต่อเกี่ยวกับโควิด-19 และการฉีดวัคซีน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาและวัคซีน โทรหาสายด่วนไวรัสโคโรนาแห่งชาติ (National Coronavirus Hotline) ที่หมายเลข 1800 020 080 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน มีทางเลือกเพิ่มเติมให้สำหรับประชาชนกลุ่มที่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญ (priority group)

สายด่วนนี้จะช่วยให้คุณค้นหาคลินิกฉีดวัคซีนโควิด-19 และให้ข้อมูลติดต่อกับคุณในการจองนัดหมายเพื่อไปฉีดวัคซีนได้ แต่เจ้าหน้าที่รับสายในบริการนี้จะไม่สามารถจองนัดหมายให้กับท่านได้

หากคุณต้องการจองนัดหมายเพื่อไปฉีดวัคซีนโควิด-19 ตรวจสอบสิทธิในการรับวัคซีนของคุณผ่านเว็บไซต์

บิยอนด์ บลู (Beyond Blue) มี เพื่อช่วยให้ผู้คนรับมือกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดใหญ่นี้ ติดต่อทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 1800 512 348

หากต้องการเชื่อมต่อไปยังล่ามในภาษาของคุณ ในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 ผ่านบริการแปลและล่ามออสเตรเลีย ติดต่อที่หมายเลข 1800 131 450

 เพื่อติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับมาตรการจำกัดในรัฐและมณฑลที่คุณอาศัยผ่าน Restriction Checker

สำหรับมาตรการด้านสาธารณสุขและการสนับสนุนล่าสุด เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ไวรัสโคโรนาในภาษาของคุณ ไปที่เว็บไซต์

เรียกตำรวจหรือแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ไม่ฉุกเฉิน

 • Police Assistance Line 131 444: สำหรับติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่ฉุกเฉิน
 • Crime Stopper 1800 333 000: โทรไปหมายเลขนี้หากคุณมีข้อมูลที่ช่วยแก้ปัญหาอาชญากรรมได้
สำหรับเหตุเพลิงใหม้อื่นที่ไม่ใช่เรื่องฉุกเฉิน ติดต่อบริการในรัฐและมณฑลที่ท่านอาศัย  

บริการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตและบริการแปล

 •  - 131 114: องค์กรการกุศลระดับชาติแห่งนี้ให้ความช่วยเหลือชาวออสเตรเลียที่ประสบกับภาวะวิกฤตส่วนบุคคล ด้วยการเข้าถึงบริการสนับสนุนด้านภาวะวิกฤตตลอด 24 ชั่วโมง ค้นหาบริการในพื้นที่ของคุณที่เว็บไซต์
 •  - 1800 551 800: บริการทางโทรศัพท์ และบริการให้คำปรึกษาทางออนไลน์ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 5-25 ปีที่ประสบความยากลำบาก
 • 131 450: บริการแปลภาษาซึ่งให้บริการโดยหน่วยงานมหาดไทยออสเตรเลียสำหรับประชาชนที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษ และสำหรับตัวแทนหรือภาคธุรกิจต่าง ๆ ที่ต้องการสื่อสารกับลูกค้าที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษ
 •  - 1300 789 978: สายให้คำปรึกษาเฉพาะทางตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับผู้ชายที่ประสบปัญหาความสัมพันธ์ และปัญหาครอบครัว
 •  - 1300 224 636: ให้บริการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับภาวะโรคซึมเศร้า การฆ่าตัวตาย ภาวะวิตกกังวล และอาการป่วยทางจิตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 •  – 1300 659 467: บริการให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตผ่านทางโทรศัพท์ วิดีโอ และออนไลน์
 •  - 1300 364 277 เป็นผู้ให้บริการชั้นนำในการสนับสนุนด้านความสัมพันธ์ของบุคคล ครอบครัว และชุมชน
 • - 1800 007 007: บริการให้คำแนะนำฟรีและเป็นความลับจากที่ปรึกษาด้านการเงินผู้เชี่ยวชาญ

บริการสนับสนุนด้านความรุนแรงในบ้านและครอบครัว

 •  - 1800 737 732: สายให้คำปรึกษาด้านการล่วงละเมิดทางเพศ ความรุนแรงในบ้านและครอบครัวตลอด 24 ชั่วโมง
 •  - 1300 381 581: องค์กรการกุศลระดับชาติที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย และสวัสดิภาพของเด็ก โดยให้คำปรึกษา ให้การสนับสนุน การศึกษา รวมถึงโครงการป้องกันและวิจัยเพื่อป้องการความรุนแรงในเด็ก
 •  - 1300 766 491: องค์กรนี้เชี่ยวชาญในด้านการไกล่เกลี่ยและทำงานร่วมกับผู้ชายเพื่อหยุดความรุนแรงในบ้านและครอบครัว บนพื้นฐานของหลักฐานที่ได้มีการแจ้ง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้หญิงและเด็กเป็นหลัก
 •  - 1800 937 638: องค์กรสนับสนุนที่ทำงานเป็นตัวแทนของผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบหรือเคยประสบกับปัญหาความรุนแรงในบ้านและครอบครัว
 • 1800 353 374: บริการให้ข้อมูลและให้การสนับสนุนฟรี สำหรับประชาชนที่ประสบหรือพบเห็นการใช้ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ
สำหรับบริการเพิ่มเติมในรัฐและมณฑลที่ท่านอาศัยเกี่ยวกับความรุนแรงในบ้านและครอบครัว


คุณสามารถอ่านข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เป็นภาษาไทยได้

คุณสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดจากออสเตรเลียและทั่วโลกเป็นภาษาไทยจากเอสบีเอส ไทย ได้ที่เว็บไซต์  บันทึกเว็บไซต์ของเราเก็บไว้ในบุ๊กมาร์ก เพื่อไม่ให้คุณพลาดสถานการณ์ล่าสุด หรือติดตามเราทางเฟซบุ๊กที่ 
Share
Published 22 December 2021 at 7:21pm
Presented by Tinrawat Banyat