แนะวิธีใช้ชุดตรวจโควิดด้วยตนเองแบบทราบผลรวดเร็วในภาษาของคุณ

ขณะที่ออสเตรเลียเริ่มเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านจากการตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยการตรวจแบบพีซีอาร์ มาเป็นการตรวจด้วยชุดตรวจเชื้อด้วยตนเองแบบทราบผลรวดเร็ว เอสบีเอส มีคำแนะนำวิธีใช้ในภาษาของคุณ

A man holds a negative rapid antigen coronavirus test.

A man holds a negative rapid antigen coronavirus test. Source: AP

ชุดตรวจเชื้อด้วยตนเองแบบทราบผลรวดเร็ว (Rapid Antigen Tests) หรือที่ในออสเตรเลียเรียกย่อๆ ว่า RAT นั้นเป็นชุดตรวจเชื้อด้วยตนเองที่บ้าน ซึ่งจะบอกได้ว่าคุณติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่

กำลังมีรัฐและมณฑลต่างๆ มากขึ้นในออสเตรเลีย ที่ส่งเสริมให้ประชาชนที่มีอาการของโควิด-19 หรือเป็นผู้พบปะใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ (close contact) ทำการตรวจเชื้อด้วยตนเองโดยใช้ชุดตรวจเชื้อแบบทราบผลรวดเร็ว (Rapid Antigen Tests) ที่บ้าน และแจ้งผลการตรวจเชื้อที่เป็นบวกต่อสาธารณสุขในรัฐและมณฑลของตน แทนที่จะไปรับการตรวจเชื้อแบบพีซีอาร์ที่ศูนย์ตรวจเชื้อของรัฐบาลรัฐ นอกเสียจากว่าจะได้รับคำแนะนำให้ไปตรวจเชื้อแบบพีซีอาร์โดยเฉพาะ

ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ เพื่อคุณจะได้ใช้ชุดตรวจเชื้อแบบทราบผลรวดเร็วอย่างถูกต้อง:

Advertisement
ขั้นที่ 1 - การเก็บตัวอย่างเชื้อ

ขั้นที่ 1 การเก็บตัวอย่างเชื้อ
Source: SBS/ALC


 

ขั้นที่ 2 – สกัดตัวอย่างเชื้อออกมา

ขั้นที่ 2 สกัดตัวอย่างเชื้อออกมา
ขั้นที่ 2 สกัดตัวอย่างเชื้อออกมา Source: SBS/ALC


 

ขั้นที่ 3 - ตรวจตัวอย่างเชื้อ

ขั้นที่ 3 ตรวจตัวอย่างเชื้อ
ขั้นที่ 3 ตรวจตัวอย่างเชื้อ Source: SBS/ALC


 

ขั้นที่ 4 - อ่านผลการตรวจเชื้อของคุณ

ขั้นที่ 4 อ่านผลการตรวจเชื้อของคุณ
ขั้นที่ 4 อ่านผลการตรวจเชื้อของคุณ Source: SBS/ALC


หากคุณพบผลการตรวจเชื้อโควิด-19 เป็นบวก ขณะนี้รัฐและมณฑลส่วนใหญ่กำหนดให้คุณต้องแจ้งผลการตรวจเชื้อที่เป็นบวกนั้นต่อสาธารณสุขในรัฐและมณฑลของคุณหลายรัฐได้จัดทำแบบฟอร์มการลงทะเบียนผลตรวจเชื้อเป็นบวกจากการตรวจด้วยชุดตรวจเชื้อแบบทราบผลรวดเร็ว (RAT) ดังต่อไปนี้

การกักตัว และมาตรการจำกัดในรัฐและมณฑลต่าง ๆ

 เพื่อตรวจสอบสิ่งที่คุณทำได้และทำไม่ได้ในรัฐและมณฑลของคุณ

การเดินทาง

และโควิด-19 และข้อมูลด้านการเดินทาง

ความช่วยเหลือทางการเงิน

มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือภัยพิบัติโควิด-19 เมื่อรัฐและมณฑลต่าง ๆ มีประชาชนฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว 70% และ 80% 

 เพื่ออ่านวิธีการรับความช่วยเหลือในสถานการณ์โควิด-19 จากเซอร์วิเซส ออสเตรเลีย (Services Australia) ในภาษาของคุณข่าวและข้อมูลเป็นภาษาต่างๆ กว่า 60 ภาษา ที่ 


ไปที่เว็บไซต์ของ NSW Multicultural Health Communication Service เพื่ออ่านข้อมูลที่แปลเป็นภาษาต่างๆ ที่:


สถานที่ตรวจเชื้อในแต่ละรัฐและมณฑล:


คุณสามารถอ่านข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เป็นภาษาไทยได้

ติดต่อสอบถามบริการสายด่วนให้ข้อมูลด้านสุขภาพเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus Health Information Hotline) ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1800 020 080

คุณสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดจากออสเตรเลียและทั่วโลกเป็นภาษาไทยจากเอสบีเอส ไทย ได้ที่เว็บไซต์  บันทึกเว็บไซต์ของเราเก็บไว้ในบุ๊กมาร์ก เพื่อไม่ให้คุณพลาดสถานการณ์ล่าสุด หรือติดตามเราทางเฟซบุ๊กที่ 
Share
Published 4 February 2022 at 12:02pm
By SBS Radio
Presented by SBS Thai
Source: SBS