SBS National Languages Competition 2018 –ไขข้อสงสัยการประกวด

เอสบีเอส เรดิโอ จัดการประกวด SBS National Languages Competition 2018 เพื่อส่งเสริมและเฉลิมฉลองความรักในการเรียนภาษาต่างๆ ในออสเตรเลีย

nlc18 (SBS)

Source: SBS

1. การประกวด SBS National Languages Competition คืออะไร

SBS National Languages Competition เป็นการริเริ่มที่น่าตื่นเต้นสนุกสนาน เพื่อส่งเสริมและเฉลิมฉลองความรักในการเรียนภาษาต่างๆ ในออสเตรเลีย นี่เป็นการประกวดที่เชื้อเชิญให้ชาวออสเตรเลียทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมได้ และยังสะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา และเชื้อชาติในสังคมพหุวัฒนธรรมของออสเตรเลียอีกด้วย

เอสบีเอส เรดิโอ ขอเชิญชวนให้ประชาชนในออสเตรเลียทุกคน ที่กำลังเรียนภาษาอยู่ เข้าร่วมการประกวด SBS National Languages Competition ด้วยการส่งภาพถ่าย หรือภาพวาด ที่บ่งบอกว่า ‘การเรียนภาษานั้นเปิดโอกาสดีๆ ในชีวิตให้คุณอย่างไรบ้าง?’

Advertisement
เป็นครั้งแรกที่ การประกวดในปีนี้ จะเปิดกว้างสำหรับประชาชนในออสเตรเลียทุกวัย โดยขอเพียงแค่เป็นบุคคลที่กำลังเรียนภาษาอยู่ ซึ่งรวมไปถึงผู้ที่กำลังเรียนภาษาอังกฤษด้วย

2. เหตุใดเราจึงจัดการประกวดนี้ขึ้น

เอสบีเอส เรดิโอ ในฐานะองค์กรกระจายเสียงที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษามากที่สุดในโลก ภูมิใจที่ได้จัดการประกวดที่เยี่ยมยอดนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ชาวออสเตรเลีย ได้มีโอกาสสำรวจตนเองและเฉลิมฉลองการเป็นชาวออสเตรเลีย อีกทั้งยังได้เฉลิมฉลองความหลากหลาย เสริมสร้างความครอบคลุมทางสังคม และส่งเสริมความเข้าอกเข้าใจกันในหมู่ชาวออสเตรเลียทุกคน ทั้งความเข้าใจกันด้านภาษา สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งมาจากหัวใจในการทำงานของเอสบีเอส ที่มีวัตถุประสงค์ให้ชาวออสเตรเลียได้เรียนรู้และชื่นชมในความหลากหลายของสังคมออสเตรเลีย

3. การประกวดเริ่มเมื่อใด

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันจันทร์ ที่ 15 ตุลาคม 2018 (ตามเวลามาตรฐานออสเตรเลียตะวันออก) ไปจนถึงเวลา 23.59 น. ของวันอาทิตย์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2018 (ตามเวลามาตรฐานออสเตรเลียตะวันออก)

 

4. ใครมีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด

นับเป็นครั้งแรก ที่การประกวดในครั้งนี้ จะเปิดกว้างสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียทุกวัย โดยต้องเป็นผู้ที่กำลังเรียนภาษาอยู่ รวมทั้งผู้ที่กำลังเรียนภาษาอังกฤษด้วย โดยการประกวดแบ่งเป็น 5 ประเภทดังนี้

 • ประเภท เอ: รุ่นประถมศึกษาตอนต้น (อายุระหว่าง 4 – 7)

 • ประเภท บี: รุ่นประถมศึกษา (อายุระหว่าง 8 – 12)

 • ประเภท ซี: รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุระหว่าง 13 – 15)

 • ประเภท ดี: รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุระหว่าง 16 – 18)

 • ประเภท อี: เปิดกว้าง (อายุ 18 ขึ้นไป)

 

5. จะร่วมการประกวดได้อย่างไร

เนื่องจากความหลากหลายของประเภทอายุและทักษะที่ต้องใช้ เราจึงขอสนับสนุนให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูที่โรงเรียนช่วยเด็กๆ ที่อายุน้อยและต้องการความช่วยเหลือ ในการอัพโหลดภาพถ่าย หรือภาพวาดของพวกเขา และช่วยกรอกข้อมูลการสมัคร

 • ประกวดที่อายุต่ำกว่า 18 ปี พ่อแม่หรือผู้ปกครองควรกาเครื่องหมายเลือกช่อง ที่ระบุว่าพวกเขาได้อ่านข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms & Conditions) สำหรับการประกวดแล้ว
 • เราเปิดรับผลงานได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันจันทร์ ที่ 15 ตุลาคม 2018 (ตามเวลามาตรฐานออสเตรเลียตะวันออก) ไปจนถึงเวลา 23.59 น. ของวันอาทิตย์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2018 (ตามเวลามาตรฐานออสเตรเลียตะวันออก)
 • ผู้ประกวด 1 คน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ 1 ชิ้นเท่านั้น การส่งผลงานเข้าประกวดเป็นกลุ่มสามารถทำได้
 • การส่งผลงานเข้าประกวดสามารถทำได้ ตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
ขั้นที่ 1: ไปที่เว็บไซต์
ขั้นที่ 2: คลิก ‘Upload Your Photo’
ขั้นที่ 3: อัพโหลดภาพถ่ายและภาพวาดที่ส่งประกวด โดยเป็นภาพที่แสดงให้เห็นว่า ‘การเรียนภาษานั้นเปิดโอกาสดีๆ ในชีวิตให้คุณอย่างไรบ้าง?’
ขั้นที่ 4: เขียนคำบรรยายภาพเป็นภาษาที่คุณเรียน พร้อมทั้งคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ผู้ที่กำลังเรียนภาษาอังกฤษ ให้เขียนคำบรรยายภาพเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ขั้นที่ 5: กด Submit เพื่อส่งผลงาน

 

6. ผู้ชนะการประกวดจะได้อะไรเป็นรางวัล

จะมีผู้ชนะ 1 คนสำหรับการประกวดแต่ละรุ่น ซึ่งรวมแล้วจะมีผู้ชนะการประกวดทั้งหมด 5 คน แต่ละคนจะได้รับ:

 • iPad Pro สำหรับผู้ชนะแต่ละคน และโรงเรียนของผู้ชนะเหล่านั้น (หรือโรงเรียนที่เรียนภาษาอยู่)
ผู้จะชนะยังจะได้รับเชิญไปร่วมพิธีมอบรางวัล SBS National Languages Competition ที่สำนักงานใหญ่ของเอสบีเอส ที่ซิดนีย์ ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนธันวาคม 2018 นี้ด้วย

ผู้ชนะการประกวดที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ในช่วงที่มีพิธีมอบรางวัล จะได้รับตั๋วเครื่องบินไปกลับ (สำหรับเด็กผู้ชนะและผู้ปกครองหนึ่งท่าน) เพื่อเดินทางจากนครหลวงในรัฐของท่าน ไปยังซิดนีย์ พร้อมที่พัก 1 คืน เพื่อไปร่วมในพิธีมอบรางวัล

 

7. คำแนะนำสำหรับการส่งผลงานเข้าประกวด

 • แนวคิดก่อนสร้างสรรค์ผลงาน: คุณชอบอะไรเกี่ยวกับภาษาที่กำลังเรียนอยู่ เหตุใดคุณจึงตัดสินใจเรียนภาษานั้น
 • เริ่มใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้เต็มที่: ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย ภาพวาด หรือภาพปะติด (collage) อาจจะเกี่ยวกับความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของคุณ การได้เรียนรู้ประเทศใหม่ๆ และอาหารของประเทศนั้น การเรียนเป็นกิจกรรมทำยามว่าง หรือเป็นโอกาสทางการงาน ภาพนั้นบอกอะไรได้มากกว่าคำเป็นพันๆ คำ และภาพที่คุณส่งเข้าประกวดอาจสามารถบอกเรื่องราวอันน่าทึ่งได้
 • ขอให้จำไว้ว่า ต้องมีคำบรรยายภาพอย่างเหมาะสม กำกับภาพที่คุณส่งเข้าประกวดด้วย ทั้งเขียนในภาษาที่คุณเรียน พร้อมคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • พยายามแปลคำแปลภาษาอังกฤษให้ถูกต้องหรือใกล้เคียงความหมายที่ต้องการสื่อมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
 • คุณสามารถส่งผลงานเข้าประกวดผ่านอุปกรณ์อิเลกโทรนิกส์หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นผ่านคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือ  iPad.
 • อย่าลืมกรอกข้อมูลลงในทุกช่องของใบสมัครเข้าร่วมการประกวด
 

8. การประกวด SBS National Languages Competition จะถูกตัดสินอย่างไร

ผลงานของที่ชนะการประกวด จะได้รับเลือกจากความโด่ดเด่น และความคิดสร้างสรรค์ ทั้งสำหรับภาพถ่าย หรือภาพวาด และคำบรรยายภาพ

คำบรรยายภาพต้องเขียนเป็นภาษาที่กำลังเรียน พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ (ผู้ที่กำลังเรียนภาษาอังกฤษ เขียนเฉพาะคำบรรยายภาษาอังกฤษเท่านั้น) หากภาพที่ส่งประกวดไม่เป็นไปตามระเบียบการประกวดหรือมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เราอาจตัดสินให้ผู้ประกวดผู้นั้นหมดสิทธิ์เข้าประกวด กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms & Conditions) สำหรับการประกวดให้ละเอียด

 

9. จะมีการประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดเมื่อใด

จะมีผู้ชนะ 1 คนสำหรับการประกวดแต่ละรุ่น ซึ่งรวมแล้วจะมีผู้ชนะการประกวดทั้งหมด 5 คน เราจะติดต่อผู้ชนะทางอีเมล หรือโทรศัพท์ ในเดือนพฤศจิกายน 2018

 

10. จะติดต่อสอบถามได้ที่ไหน

หากมีปัญหาขัดข้องทางเทกนิก หรือต้องการสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการประกวด ส่งอีเมลติดต่อเราได้ที่

 

11. วันที่สำคัญสำหรับการประกวด

 • ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันจันทร์ ที่ 15 ตุลาคม 2018 (ตามเวลามาตรฐานออสเตรเลียตะวันออก) ไปจนถึงเวลา 23.59 น. ของวันอาทิตย์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2018 (ตามเวลามาตรฐานออสเตรเลียตะวันออก)
 • เราจะติดต่อผู้ชนะทางอีเมล หรือโทรศัพท์ ในเดือนพฤศจิกายน 2018
 • จะมีพิธีมอบรางวัล ที่สำนักงานใหญ่ของเอสบีเอส ที่ซิดนีย์ ในเดือนธันวาคม 2018
 

12. สื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดสำหรับโรงเรียน

เราต้องการสนับสนุนให้การประกวด SBS National Languages Competition ประสบความสำเร็จอย่างสูง

ดังนั้น เราจึงมีข้อมูลต่างๆ มากมาย เพื่อช่วยให้คุณได้กระจายข่าวเกี่ยวกับการประกวดนี้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่

คุณสามารถเผยแพร่โปสเตอร์และข้อมูลการประกวดต่างๆ ได้ในหมู่ครูที่สอนภาษา พ่อแม่ และผู้ปกครอง

หากคุณมีจดหมายเวียนของโรงเรียน ที่สามารถช่วยประชาสัมพันธ์การประกวดได้ เรายินดีจะช่วยคุณในการคิดข้อความที่จะใช้ประชาสัมพันธ์การประกวด พร้อมจัดหาภาพประกอบให้ได้ หากคุณติดต่อเราโดยตรง
Share
Published 9 October 2018 at 3:53pm
Presented by Parisuth Sodsai
Source: SBS Radio