ค้นพบดาวเคราะห์ใหม่ 3 ดวงที่อาจมีสิ่งมีชีวิต

site_197_Thai_639043.JPG

Get the SBS Radio app

Other ways to listen


Published 3 March 2017 at 10:58am
By Jarni Blakkarly, Manoch Chummuangpak
Source: SBS

นาซ่า ค้นพบดาวเคราะห์ใหม่ 7 ดวง ซึ่งล้วนมีขนาดใกล้เคียงกับโลกและอยู่ในระบบสุริยะที่ห่างออกไปไม่ไกลนัก ที่สำคัญ มีดาวเคราะห์ถึง 3ดวง ที่มีโอกาสมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่


Published 3 March 2017 at 10:58am
By Jarni Blakkarly, Manoch Chummuangpak
Source: SBS


ภาพ: นาย Thomas Zurbuchen ประกาศการค้นพบครั้งนี้(AAP)

 

Advertisement

Share