ค้นศักยภาพข้าวป่าสายพันธุ์ใหม่

site_197_Thai_526951.JPG

Get the SBS Radio app

Other ways to listen


Published 19 July 2016 at 3:33pm
By Parisuth Sodsai
Source: SBS

คุณทิพรัตน์ ติฆะปัญญา จากมหาวิทยาลัยควีนสแลนด์ ทำการวิจัยข้าวป่าสายพันธุ์ใหม่ของออสเตรเลีย ที่แม้จะขึ้นอยู่ตามโคลนตมในหนองน้ำธรรมชาติ แต่มีศักยภาพเต็มเปี่ยม จนอาจนำมาผลิตเป็นสินค้าได้


Published 19 July 2016 at 3:33pm
By Parisuth Sodsai
Source: SBS


ภาพ: คุณทิพรัตน์ ติฆะปัญญา
Share