ขับรถด้วยใบขับขี่ต่างประเทศในออสเตรเลียได้อย่างไร

site_197_Thai_628258.JPG

Get the SBS Radio app

Other ways to listen


Published 7 February 2017 at 2:28pm
By Virginia Padovese, Atistan Promsirisang
Source: SBS

คุณต้องใช้ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ในออสเตรเลียหรือไม่ แต่ละรัฐมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน และ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการขอถือใบขับขี่ออสเตรเลียนั้น ขึ้นอยู่กับว่าเราอาศัยอยู่ที่รัฐใดและถือวืซ่าอะไร


Published 7 February 2017 at 2:28pm
By Virginia Padovese, Atistan Promsirisang
Source: SBS


ภาพ: ป้ายจราจรบนท้องถนนของออสเตรเลีย [Credit: Ron Sumbers via Pixwords]
Share