Coming Up Fri 2:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Turkish radio

Avustralya’da kendi dilinizde akıl sağlığı hizmetleri

Man in mask. Source: GettyImages Visoot Uthairam

Avustralya’da ana dili İngilizce olmayanlar, psikolojik destek hizmetlerinden kendi dillerinde yararlanabilir. Burada, yaşadığınız eyalet veya bölgede bu hizmetlere nasıl erişebileceğinizi bulacaksınız.

Avustralya'da, ülke çapında çeşitli dillerde akıl sağlığı hizmetleri verilir, bu hizmetleri genellikle eyalet ve bölge hükümetleri yürütür.

Koronavirüs’ün tetiklediği depresyon ve anksiyete gibi durumlar; bipolar bozukluktan, travma sonrası stres bozukluğuna; kişililik bozukluğu veya psikoza kadar pek çok nedenle, insanlar psikolojik desteğe ihtiyaç duyabilir.

Genelde bu kuruluşların kendi tercümanı olmadığı için, bu hizmeti, 150’den fazla dilde, telefondan veya yerinde sağladığı elemanla, Federal Hükümete bağlı Translating and Interpreting Service - TIS https://www.tisnational.gov.au, yerine getirir.

Embrace Mental Health, Mental Health Australia tarafından yürütülen, farklı kültür ve dil gruplarından kişilerin akıl sağlığı konusunda destek, kaynak ve kültüre uygun biçimde hizmetler sunan bir projedir. 

Avustralya’da işkence ve travma kurbanlarına hizmet veren The Forum of Australian Services for Survivors of Torture and Trauma (FASSTT), sekiz uzman kuruluşun oluşturduğu tedavi merkezleri ağından oluşur. Bu ağ, Avustralya’ya yurt dışından gelen işkence görmüş veya başka tür travma geçirmiş kişilere hizmet verir. FASSTT’tan yararlananların çoğu mülteci veya insani amaçlarla Avustralya’ya kabul edilen kişilerden oluşur. Her eyalet ve bölgede FASSTT üyesi bir kuruluş vardır: https://www.fasstt.org.au/members/

Ulusal akıl sağlığı hizmetleri

  • Lifeline - 13 11 14
  • Mission Australia - https://www.missionaustralia.com.au/
  • Beyond Blue - 1300 22 4636
  • Headspace - https://headspace.org.au/
  • Suicide Call Back Service - www.suicidecallbackservice.org.au 1300 659 467
  • Kids Helpline - 1800 55 1800
  • MensLine Australia - 1300 78 99 78

 Beyond Blue, çeşitli dillerde bilgi sağlar:

Sağlık bakanlığı, üç COVID-19 akıl sağlığı kampanyasını çeşitli dillere çevirdi:

New South Wales

 

NSW Mental Health Hattı

The Mental Health Line, NSW’de haftanın yedi günü 24 saat  1800 011 511 numaradan hizmet verir: https://www.health.nsw.gov.au/mentalhealth/Pages/Mental-Health-Line.aspx

Transcultural Mental Health Centre (TMHC)

Eyalet çapında hizmet veren bu kuruluş, ana dili İngilizce olmayan toplumlardan (CALD) gelenleri akıl sağlığı hizmetlerinden yararlanmaya teşvik eder, klinik muayene ve değerlendirme ayarlar, akıl sağlığının önemini anlatır, bu alanda kaynak ve eğitim sağlar. https://www.dhi.health.nsw.gov.au/transcultural-mental-health-centre

TMHC, NSW Health akıl sağlığı hizmetleriyle temasa geçen aile ve kişilere çok dilli klinik uzmanlarıyla ücretsiz hizmet verir. Bu hizmetten yararlanmak için kişi veya aileyi yerel akıl sağlığı ekibinin havale etmesi gerekir. Kişinin dili TMHC görevlilerinin bilmediği bir dil ise, TIS tarafından bir tercüman sağlanır https://www.tisnational.gov.au/

Treatment and Rehabilitation of Torture and Trauma Survivors (STARTTS) hizmetleri

STARTTS (İşkence ve Travma Kurbanları Tedavi Hizmetleri) kültürlere uygun psikolojik tedavi destek sağlar; ayrıca toplumların mülteci olmaktan kaynaklanan yaralarını sarıp, Avustralya’da yeni bir hayat kurmalarına yardımcı olur. https://www.startts.org.au/

STARTTS peronelinin bilmediği dillerde TIS tercümanı https://www.tisnational.gov.au/ sağlanır.


Victoria


Foundation House for Survivors of Torture

Bu kuruluş, İngilizce, Arapça, Burmaca, Hakha Chin, Dari, Dinka, Karen, Farsça, Swahili, Tamil veTigre gibi dilleri konuşan mülteci ve benzerlerine ücretsiz hizmet sağlar. https://foundationhouse.org.au/for-clients/client-services/

Bu hizmetten yararlanma şartlarını öğrenmek için buraya tıklayın: https://foundationhouse.org.au/for-clients/make-a-referral/

Görevlilerin bilmediği dillerde konuşanlara TIS tarafından tercüman sağIanır https://www.tisnational.gov.au/ 

Victoria’da ayrıca farklı dillerde akıl sağlığı rehberi vardır. Victoria Hükümetinin sağladığı ve Centre for Culture tarafından yürütülen bu hizmetle, sağlıkla ilgili geniş bir tercüme edilmiş koleksiyona erişim mümkündür: https://www.healthtranslations.vic.gov.au/

Victoria’da iki kuruluş akıl sağlığı eğitimi veriyor ancak bu kuruluşlar kişilere hizmet vermiyor:

Action on Disability in Ethnic Communities (ADEC)

ADEC’de  Transcultural Mental Health Access Program (TMHAP) yürütülüyor. Bu program, çokkültürlü toplumların akıl sağlığı hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyor. ADEC, etnik toplumlar içinde akıl sağlığı sorunları konusunda farkındalık yaratıyor ve akıl sağlığı ve bakımı hizmetleri konusunda yol gösteriyor.

ADEC ayrıca, akıl sağlığı hizmetlerinin etnik toplumlarla ilişkisini geliştirmesi için kültürlere uygun model ve stratejiler geliştirilmesine yardımcı oluyor http://www.adec.org.au/index.php/programs/mental-health


Victorian Transcultural Mental Health (VTMH)

Eskiden Victorian Transcultural Psychiatry Unit (VTPU) olarak tanınan VTMH, farklı kültürlerden gelen (CALD) hasta ve bakıcılarla ilgilenen, akıl sağlığı klinikleri ve psikiyatrik engelli destek hizmetlerindeki profesyonellere destek görevini yürütür.  

Alanda çalışan sağlık hizmetlerinin, hizmet ve toplum geliştirme, eğitim, müşteri ve bakıcı katılım programlarının taleplerini giderir. Kuruluş hastalarla ilgilenmez: http://www.vtmh.org.au/


Queensland


Queensland Transcultural Mental Health Centre (QTMHC)

QTMHC, Queensland’daki farklı kültür ve dillerden gelenlerin (CALD) akıl sağlığı hizmetlerinden kültürlerine uygun bir şekilde yararlanabilme ve desteklenmelerini sağlar.  

Bilgileri tercüme eder: https://metrosouth.health.qld.gov.au/qtmhc/translated-information ve ayrıca yerel akıl sağlığı koordinatörü aracılığıyla sahada çalışan doktorlarla hastaların buluşmasını sağlar: https://metrosouth.health.qld.gov.au/qtmhc/programs-and-services/multicultural-mental-health-coordinator-program

Queensland Program of Assistance to Survivors of Torture and Trauma (QPASTT)

QPASTT, işkence kurbanları ve Avustralya’ya gelmeden önce travma yaşamış mültecilere esnek ve kültüre uygun sağlık ve esenlik bilgileri sağlar.  

QPASTT, işkence kurbanlarına ücretsiz danışmanlık dahil, psikolojik ve sosyal destek sağlar: https://qpastt.org.au/

World Wellness Group

Brisbane’daki World Wellness Group, CALD toplumlar için bir dizi program uygular:

Harmony Place

Harmony Place, toplum temelli bir çokkültürlü sivil toplum kuruluşudur ve farklı kültürel ve dillerden gelenlere (CALD), kültürel olarak uygun akıl sağlığı hizmetleri sağlar. Hizmet verdikleri kişiler, göçmenler ve çocukları, mülteciler, sığınmacılar, meslek sahibi göçmenler ve eşleri dahil, 12 yaşından büyük herkesi kapsar. Harmony Place, Queensland çapında özellikle de Brisbane, Logan, Ipswich ve Gold Coast’u kapsayan Güneydoğu Queensland’da çokkültürlü hizmet verir. http://harmonyplace.org.au/

Mental health hattı
1300 MH CALL (1300 642255) Queensland’da bilgilerinizin kimseyle paylaşılmadığı akıl sağlığı telefon hizmet hattıdır. Bu hat, Queensland’daki akıl sağlığı hizmetlerinden yararlanmak için ilk başvurulacak noktadır. https://www.qld.gov.au/health/mental-health

TIS’den tercüman sağlanır https://www.tisnational.gov.au/


Northern Territory


MHACA (Orta Avustralya)

MHACA, bir akıl hastalığı tanısı konmuş 18 yaşından büyüklere hizmet verir. Randevu alınmalıdır ve personel Çince, Urduca, İrlandaca, Hindi dillerini konuşur: https://mhaca.org.au/

TeamHealth (Darwin)

TeamHealth NT’de akıl sağlığı sorunları, hassas ve dezavantajlı olanlara hizmet ve destek sağlar: https://www.teamhealth.asn.au/ İnternet sitesinde 80’den fazla dilde otomatik tercüme imkanı vardır. TIS tarafından tercüman sağlanır: https://www.tisnational.gov.au/

Melaleuca Refugee Centre

Kar amacı gütmeyen bu kuruluş, mülteci, göçmen kişi ve ailelere insani yardım yapar. Hizmetler ailelere, yetişkinlere, çocuk ve gençlere ücretsizdir: http://www.melaleuca.org.au/

The Northern Territory Mental Health Coalition (NTMHC)

NTMHC, NT çapında toplum idaresindeki tüm akıl sağlığı hizmetleri veren kuruluşların çatı örgütüdür https://www.ntmhc.org.au/


Northern Territory Mental Health Line: 1800 682 288

Eyalet akıl sağlığı hizmetlerine Mental Health Helpline aracılığıyla erişim sağlanabilir. Hizmetlerde gerektiğinde tercüman kullanılır: https://www.tisnational.gov.au/
https://nt.gov.au/wellbeing/mental-health/24-hour-mental-health-hotlines


Batı Avustralya


Association for Services to Torture and Trauma Survivors (ASeTTS)

ASeTTS, mülteci ve işkence kurbanlarına hayatlarını yeniden kurabilmeleri için Arapça, Dinka, Caren ve Kurundi dillerinde bütünlüklü hizmetler verir. https://asetts.org.au/our-services/counselling/

West Australian Transcultural Mental Health Centre

Royal Perth Hospital’da verilen bu hizmet, hasta, Royal Perth Hospital’dan taburcu edildikten sonra sadece üç kez verilir. Telefonda veya yerinde tercüman sağlanır: https://www.healthdirect.gov.au/australian-health-services/20072382/west-australian-transcultural-mental-health-centre/services/perth-6000-50-murray-street


Tazmanya


Phoenix Centre


Phoenix Centre, Göçmen Kaynak Merkezi çatısı altında faaliyet yürütür ve işkence kurbanları ve travma yaşayanlara hizmet verir. Phoenix Centre, danışmanlık, geniş bir alanda kişi ve toplumların sağlık ve esenliğini destekleyen projelere eğitim sağlar. Phoenix Centre’ın Hobart ve Launceston’da personeli vardır ve eyalet çapında faaliyet yürütür: https://mrctas.org.au/phoenix-centre/

Tazmanya Hükümeti akıl sağlığı hizmetleri yataklı devlet tesisleri ve toplum içinde ağır akıl hastalarına devlet klinikleri veya büyük sağlık tesisleri, özel çalışan uzmanlar, hastaneler ve aile doktorları aracılığıyla bakım sağlar. Akıl Sağlığı Hizmetleri konusunda daha fazla bilgi için buraya tıklayın: http://www.dhhs.tas.gov.au/mentalhealth/mhs_tas Muayene ve havale için yardım hattını 1800 332 388 numaradan arayın.


Avustralya Başkent Bölgesi (ACT)


Companion House, Assisting Survivors of Torture and Trauma

Mülteci ve sığınmacılarla danışmanlık veren ve onlarla çalışan destek görevlileriyle çalışan Companion House’un amacı, insanların geçmişteki travmalarını gidermeye yardımcı olmak, zor durumların nasıl idare edileceğini öğretmek, ve Avustralya’da yeni bir hayat kurulmasına yardımcı olmaktır.  

Danışmanlar, hem yeni yerleşenler hem de daha önceleri yerleşmiş kişilerle ilgilenir; uzmanlar yetişkin, çocuk ve gençlerle çalışır: http://www.companionhouse.org.au/

ACT Hükümeti akıl sağlığı kriz hizmetlerine telefondan (1800 629 354 veya 02 6205 1065) veya internet sayfasından erişilebilir: https://www.health.act.gov.au/services-and-programs/mental-health/getting-help


Güney Avustralya


Relationships Australia

Personal Education and Community Empowerment (PEACE) hizmetleri, çokkültürlü CALD toplumlara yoğunlaşır. PEACE, vize durumlarına bakmadan aile ve bireylere yardımcı olan hizmetler verir: https://www.rasa.org.au/services/couples-families/peace-multicultural-services/


Survivors of Torture and Trauma Assistance and Rehabilitation Service, STTARS

STTARS, mülteci, sığınmacı ve benzerlerine, tedavi ve iyileşme sürecinde danışmanlık hizmetleri verir. Hizmetler ücretsizdir ve kişinin Avustralya’da yeni veya eski olmasına bakılmaz. STTARS hizmetleri için bekleme listesi vardır ancak acil ihtiyacı olanlara öncelik verilir.

STTARS hizmetleri ücretsizdir, gönüllülüğe dayanır ve bilgiler gizli tutulur. Hizmetler, profesyonel danışman ve tercümanlar tarafından yürütülür.

STTARS , ayrıca çocuklar, gençler ve sığınmacıların ailerleri için de özel programlar yürütür: https://www.sttars.org.au/


 

SBS, Avustralya’da çeşitli kültürlerden gelen toplumları COVID-19 konusunda bilgilendirmektedir. Bu konuda 63 dilde haber ve bilgi için buraya tıklayın: sbs.com.au/coronavirus