SBS Türkçe

Kimler geriatri bölümüne başvurabilir

SBS Türkçe

Dr Ibrahim İzettin

Published 1 June 2022 at 7:46pm
By Nilgün Kılıç
Source: SBS

Tıp dilinde "Yaşlı Tıbbı" anlamına gelen Geriatri, yaşlı sağlığı konusunu da içeren, yaşlılık bilimi olarak da anılır. Geriatrist Dr İbrahim İzettin, 65 yaş ve üstündeki hastaların tanısı, tedavisi, koruyucu hekimlik uygulamaları ile ilgilenen bu bilim dalı hakkında detaylı bilgileri SBS Türkçe'ye anlattı.


Published 1 June 2022 at 7:46pm
By Nilgün Kılıç
Source: SBS


  • Aİlesinin, o 5 yaşındayken Tazmanya'ya yerleşmesi sonrası burada yetişen Dr İbrahim İzettin, genel dahiliye uzmanlığının yanısıra geriatri alanında da uzmanlığını aldı ve Türk nüfusunun yoğun olduğu Melbourne'ın kuzey semtlerinden Roxburgh Park'a yerleşti.
  • Yaşlılık döneminde, birbiri ile etkileşim gösteren bir çok faktörün, sağlıklılık hali ve fonksiyonel kapasite üzerine kompleks etkilerin yoğun olarak hissedildiğini anlatan Dr İbrahim İzettin, bu nedenle  geriatrik değerlendirmede, bir çok branşın birlikte çalışması gerektiğini anlattı.
  • Yaşlı bireylerin mevcut sağlıklılık halinin ve fonksiyonel durumunun korunmasını hedefleyen geriatrik değerlendirmeden, gerek koruyucu, gerekse tedavi edici yönleriyle tüm yaşlıların değişik derecede faydalanabileceğini anlatan Dr İbrahim İzettin, gerektiğinde hastaları bizzat evlerine giderek muayene ettiğini söyledi. 


Advertisement
 

 

 


Share