SBS Radio App

Download the FREE SBS Radio App for a better listening experience

Advertisement

Si Anna Manlulo ang inang nasa likod ng Adobo Down Under. Nagsimula si Annang mag-blog bilang paraan upang masundan ang mga resipe ng Filipino sa kanyang pamilya.

By
Jake Atienza
Published on
Tuesday, October 25, 2016 - 14:07
File size
2.2 MB
Duration
4 min 43 sec

Itinuring niya ang mga resipeng ibinigay ng kanyang ama at pamilya upang maging pamana. Sa pamamagitan ng mga blog, nakakasulat siya ng mga resipe ng ulam upang matandaan ang mga istorya habang lumalaki siya sa Pilipinas.