اولين تماس با مردمان بومي آستراليا

  • Uploaded24 Nov, 2014

  • Duration06 Mins 49 Secs

  • Download3.1 MB

ولين تماس برنامه خاصي در مورد مردمان بومي آستراليا و شناخت دگر مردم آستراليا ازآنان.

با تفصيل بخوانيد

تيم برنامه خاص اولين تماس

مطالب مهم صوتى

ADVERTISEMENT

در راديو

پروگرام قبلى

Living with the Enemy - DVD/Digital

Examine divisive issues from two sides in this innovative series that challenges people with opposing views to live together.

Greeks, Romans, Vikings: The Founders of Europe - DVD/Digital

Separate the myth from the fact and discover how three powerful cultures changed our world.

Census Explorer
ADVERTISEMENT