صحبت با آقای شفيق ستانيكزی رئيس اجرائيوی هيٲت مديرۂ كركت افغانستان دربارۂ آمادگی تيم افغانستان برای جام جهانی

  • Uploaded29 Jan, 2015

  • Duration10 Mins 40 Secs

  • Download4.9 MB

آقای شفيق ستانيكزی رئيس اجرائيوی هيٲت مديرۂ كركت افغانستان ميگويد كه قرار است تيم كركت افغانستان روز شنبه ٣١ جنوری بخاطر شركت در جام جه...

با تفصيل بخوانيد

مطالب مهم صوتى

ADVERTISEMENT

در راديو

پروگرام قبلى

Census Explorer
ADVERTISEMENT