SBS na hrvatskom

U australskim školama pokrenuta aplikacija za sigurno kretanje virtualnim svijetom

SBS na hrvatskom

Students are taught digital literacy in the classroom

Students are taught digital literacy in the classroom


Published 9 June 2022 at 10:40am
By Brooke Young
Presented by Ana Solomon
Source: SBS

U australskim školama je uspostavljena nova aplikacija koja učenicima pomaže u sigurnom kretanju virtualnim svijetom. Kao dijelom šire inicijative koja ima za cilj očuvati sigurnost sve australske djece na internetu, uloga nove digitalne aplikacije naziva eSmart je premošćivanje jaza kod one djece koja žive u manje privilegiranim regijama.


Published 9 June 2022 at 10:40am
By Brooke Young
Presented by Ana Solomon
Source: SBSShare